Bibliotekos projektas

Kviečiame kartu kurti naująją Vilniaus jėzuitų gimnazijos biblioteką - šiuolaikišką pažinimo ir edukacinę erdvę gimnazijos bendruomenei!

Kodėl  reikia naujos bibliotekos?

Vilniaus jėzuitų gimnazijoje mokosi virš 730 mokinių, dirba virš 100 darbuotojų. Jiems tenka viso labo 62 kv. m. dydžio mokyklos biblioteka, kurioje vienu metu kokybiškai gali mokytis tik iki 12 asmenų. Atsižvelgiant į mokyklos poreikius, 2016 m. rytiniame Vilniaus jėzuitų vienuolyno pastatų ansamblio kieme pradėjo kilti naujasis bibliotekos pastatas, kurio architektūriniai sprendiniai šiuolaikiškai atkartoja kažkada čia stovėjusio ūkinio pastato (dviaukštės vežiminės) siluetą.

Naujoji gimnazijos biblioteka drąsiai peržengia tipinės mokyklos bibliotekos ribas – čia kuriame modernią, kūrybiškumą skatinančią pažinimo ir edukacinę erdvę mokyklos bendruomenei – nevaržančią, atvirą, estetišką ir funkcionalią. Esant poreikiui ši erdvė lengvai pertvarkoma ir pritaikoma individualiam ar grupiniam ugdymosi procesui, edukaciniams eksperimentams, jaukiems susibūrimams, saviugdai, bendravimui ir turiningam laisvalaikiui.

Naujasis bibliotekos pastatas yra dviejų aukštų: pirmame aukšte - pagrindinė bibliotekos/skaityklos erdvė (lengvai pritaikoma konferencijoms, susibūrimams), jaukios patalpos grupiniams darbams, lauko terasa į vidinį kiemelį; antrame aukšte  erdvės pritaikomos individualiam bibliotekos lankytojų darbui. Pastato  rūsyje bus įrengiamos garso studija, nedidelė kino salytė su videoteka, fondų saugyklos, laisvalaikio erdvės. Per rūsį užtikrinamos požeminės jungtys  su kitais ansamblio pastatais (bažnyčia ir gimnazija).

Kaip šis projektas atrodo platesnės jėzuitų misijos kontekste?

Jėzaus draugiją (trumpinys – SJ) 1540 metais įkūrė Šv. Ignacas Lojola. Nuo pat pradžios šis vienuolinis ordinas didelį dėmesį skyrė švietimui. Pažymėtina, kad jėzuitų rūpestis buvo sutelktas ne tik į pačias švietimo įstaigas, bet ir šalia jų ar jų sudėtyje veikusias bibliotekas.

Lietuvoje Jėzaus draugijos misija švietimo srityje labiausiai žinoma nuo XVI a., jėzuitams įsteigus Vilniaus kolegiją, dabar žinomą Vilniaus Universiteto vardu. Šiandieninės Lietuvos švietimo srityje veikia trys tėvų jėzuitų įsteigtos švietimo įstaigos: Vilniaus ir Kauno jėzuitų gimnazijos bei Šiaulių jėzuitų mokykla. Mokyklų pagrindinis tikslas - ugdyti asmenis, atsidavusius kitiems, gebančius lavintis visą gyvenimą ir puoselėjančius tikėjimo, mokslo ir kultūros dialogą modernioje visuomenėje.

Bibliotekos pastate įsikurs ir turtingas Lietuvos jėzuitų archyvas bei biblioteka, šiuo metu besiglaudžiantys vienuolyno 4 aukšte. Šie fondai taps atviri ir visuomenei, besidominčiai jėzuitų kultūriniu ir intelektualiniu paveldu. Bibliotekos erdves prasmingai papildys T. Antano Saulaičio SJ surinkti spalvingi eksponatai iš jėzuitų misijų, pasiekusių beveik 40 pasaulio kraštų. Šie eksponatai  pasakos misijų prasmę, neleis užmiršti žymiausių jėzuitų misionierių, kurie kitų kultūrų žmonėms nuo XVI a. nešė „tikėjimą, kuris nepažeidžia vietos žmonių teisių ir papročių“, skleidė meno ir  mokslo žinias, puoselėjo tarpreliginį dialogą.

Ką jau padarėme?

2012-2015 m. Parengti projektiniai pasiūlymai, atlikti archeologiniai tyrimai, parengtas ir patvirtintas techninis projektas (architektas Ramūnas Buitkus, UAB „Senamiesčio projektai“), gautas leidimas vykdyti statybos darbus.

2016 m. Iškasti čia kažkada stovėjusių pastatų rūsiai, išbetonuotos ir hidroizoliuotos perdangos virš rūsių, išmūrytos pastato sienos, paklotos aukštų perdangos, uždengtas pastato stogas.

2017 m. Įrengtos požeminių jungčių su gimnazija ir bažnyčia konstrukcijos, sumontuoti  pastato langai ir durys, pastate įrengiamos santechnikos sistemos (vandentiekio, nuotekų, šildymo, vėdinimo, vėsinimo), atliekami elektros instaliacijos darbai, vykdomi vidaus ir išorės sienų tinkavimo, grindų betonavimo darbai, remontuojama vienuolyno pastatų ansamblio tvora (iš Šv. Kazimiero gatvės pusės), tvarkomas vidinis kiemas.

Ko reikia projektui užbaigti?

Šiuo metu į projektą investuota jau virš 850 tūkst. Eur, iš kurių didžiąją dalį skyrė Lietuvos jėzuitai, pasitelkdami savo ilgamečių geradarių paramą.  Beveik 300 tūkst. Eur šiam projektui surinko Vilniaus jėzuitų gimnazija, nuo 2012 m. lėšas investicijoms kaupusi iš rėmėjų paramos, sukaupto mokesčio už mokslą ir 2% paramos lėšų.  Šiais pinigais pavyko įgyvendinti I statybos etapą, t.y. atlikti pagrindinius pastato statybos, vidaus ir lauko  tvarkomuosius darbus. Dabar laukia II etapo darbai ir iššūkiai – sukurti naujose patalpose jaukias ir funkcionalias erdves, atliekant visus būtinus vidaus įrengimo darbus, įsigyjant baldus, technologinę, kompiuterinę įrangą, edukacines priemones.

Šiuo metu rengiamas bibliotekos patalpų interjero projektas ir ieškoma rėmėjų, geradarių prisidėti prie bibliotekos erdvių įrengimo ir jos atidarymo.

Kaip galėčiau prisidėti prie šio projekto?

Prisidėti prie šio projekto įgyvendinimo ir tapti bibliotekos dalininkais galite įvairiais būdais -  savo darbais, paslaugomis, profesinėmis žiniomis, savanoryste, auka ar tiesiog malda. Tapdami šio projekto dalininkais tampate ir Jėzaus draugijos misijos Lietuvoje dalimi.

Kur kreiptis, jei noriu prisidėti?

Vilniaus jėzuitų gimnazija

Projektų vadovė Julija Varanavičiūtė

Tel: 865012069, el. paštas: pr@vjg.lt

Rekvizitai:

Vilniaus jėzuitų gimnazija

AB SEB bankas

Sąskaita Nr. LT847044060001101282 (prašome pažymėti "Bibliotekos projektui")

 

Atnaujinta: 2017-08-29