Klasių auklėtojai

KLASIŲ AUKLĖTOJAI
2016–2017 m. m.

Vardas pavardė Klasė
Odeta Žakienė 5a
Tomas Vitkauskas 5b
Asta Jovaišienė 5c
Živilė Aleksiūnaitė 5d
Rasa Jurkuvėnienė 6a
Antanas Dzimidavičius 6b
Daiva Brazdeikienė 6c
Saulius Cininas 6d
Alma Prakaitytė 7a
Jolanta Jakšienė 7b
Milda Ambrazaitienė 7c
Rūta Tolvaišienė 7d
Lina Čepienė 8a
Lina Charašauskienė 8b
Danguolė Kasinskienė 8c
Irena Strazdienė 8d
Sigita Žurauskienė Ia
Ala Vaicekauskienė Ib
Ilona Pagalienė Ic
Eglė Jasutė IIa
Danė Lapinskienė IIb
Vida Lipskytė IIc
Stasė Traigienė IIIa
Danutė Revuckienė IIIb
Ingrida Brazauskienė IIIc
Renata Valienė IVa
Rasa Kairevičienė IVb
Rasa Rudzevičienė IVc

 

Atnaujinta: 2016-08-29