Mokytojai konsultuoja

2017–2018 M. M. MOKINIŲ IR TĖVŲ (GLOBĖJŲ/ RŪPINTOJŲ) KONSULTAVIMO UGDYMO IR MOKYMO KLAUSIMAIS TVARKA

1. Mokytojas konsultuoja mokinius ir tėvus ugdymo ir mokymo klausimais konsultacijų tvarkaraštyje nurodytu laiku.
2
Konsultacijų tvarkaraštis skelbiamas internete.
3. 
Dėl konsultacijos registruojamasi iš anksto, bent prieš porą dienų. Konsultacijai yra numatyta 15 min.
4. Registruotis galima paspaudus mygtuką „Registruokis” konsultacijų tvarkaraštyje šalia pasirinkto mokytojo ir užpildžius registracijos formą. Būtina nurodyti savo el. pašto adresą. Juo gausite  automatinį pativrtinimą apie pavykusią registraciją. Pastaba. Jei patvirtinimo negavote, prašome rašyti el. pašto adresu vjg.mokiniai@gmail.com arba skambinti (8 5) 263 94 80.
5. Jei mokytojas į konsultaciją negali atvykti dėl svarbių priežasčių, jis apie tai informuoja ir siūlo kitą susitikimo laiką.
6. 
Jei norima konsultuotis su mokytoju, kuris nėra įtrauktas į konsultacijų tvarkaraštį, tai konsultacijos laikas derinamas su klasės auklėtoju.

Mokiniams konsultacijos nėra privalomos, tačiau rekomenduojamos, jei kontrolinio darbo įvertinimas žemesnis nei 6 balai. Mokiniai dėl konsultacijos susitaria su mokytoju, laiką derina atsižvelgdami į konsultacijų grafiką, gali taip pat registruotis
 

Atnaujinta: 2017-09-19