Papildomas ugdymas

PRELIMINARUS VJG BŪRELIŲ TVARKARAŠTIS

Pagal mokytojų pasiūlytus būrelius ir mokinių pasirinkimus sudarytas 2015-2016 m.m. VJG būrelių planas ir tvarkaraštis. Jis skelbiamas šiame puslapyje.

Būreliai pradeda veikti nuo spalio 6 d. (nebent mokytojas sutaręs su mokiniais pradėjo užsiėmimus anksčiau). Šis tvarkaraštis gali būti koreguojamas, jeigu būrelio vadovas ir mokiniai kartu atranda patogesnį laiką. Galutinis būrelių tvarkaraštis bus sudarytas po dviejų savaičių.

Jeigu mokinys nespėjo užsiregistruoti į būreli, galima kreiptis tiesiai į būrelio vadovą ir prašyti priimti bei įtraukti į sąrašą.
Jeigu mokinys nusprendė nelankyti būrelio, į kurį užsiregistravom, prašome apie tai pranešti mokytojui, kad išbrauktų iš sąrašo.

Šie būreliai, į kuriuos neužsiregistravo pakankamai juos lankyti norinčių mokinių, nebus vykdomi:

  • Theater AG;
  • Fotografija ir filmavimas;
  • Merginų susitikimai;
  • Dailė

 

Rusų ir lotynų kalbos būrelių laikas derinamas su mokytojomis. Apie užsiėmimų laiką bus pranešta kitą savaitę skelbimų lentoje.

Atnaujinta: 2015-10-05