Pranešimai

VJG mokytojai ieško naujų mokymo idėjų Skandinavijoje

„Erasmus +“ programoje dalyvaujančios Vilniaus jėzuitų gimnazijos mokytojai kovo pradžioje keliavo į Švediją pasisemti informacinių komunikacinių technologijų taikymo mokant įvairių dalykų, informatinio mąstymo kompetencijų ugdymo patirties, susipažinti su švedų mokyklomis ir mokytojais.
Sparčiai besivystant technologijoms keičiasi visuomenės poreikiai bei mokinių interesai, keičiasi ir pedagoginės tendencijos. Pasaulio mokslininkai vis daugiau dėmesio skiria informatinio mąstymo ugdymui. Lietuvoje nagrinėjant švietimo klausimus dažnai aptariamas skandinaviškas mokymo modelis. Norėdamos suspėti su šiuolaikiniais mokiniais, tokiu modeliu susidomėjo ir Vilniaus jėzuitų gimnazijos mokytojos Eglė Jasutė ir Jūratė Valatkevičienė: jos sukūrė ugdymo projektą „Informatinio mąstymo kompetencijos mokyklai“ (IMK mokyklai) ir pateikė paraišką „Erasmus +“ KA1 – mobilumas mokymosi tikslais – programai. 
Švedijos Halmstado mieste organizuojamose veiklose dalyvavo dvi gimnazijos atstovės: matematikos ir informacinių technologijų mokytoja Jūratė Valatkevičienė ir direktoriaus pavaduotoja ugdymui, biologijos ir informacinių technologijų mokytoja Jurgita Maigytė. 
Susitikimui ruoštasi iš anksto, iškelti tikslai:
1)    pasidomėti Švedijoje įvairių dalykų pamokose taikomais aktyviais mokymo metodais;
2)    susipažinti su technologinėmis naujovėmis, kurios jau pradedamos taikyti Švedijos mokyklose ir galėtų būti taikomos Vilniaus jėzuitų gimnazijoje; 
3)    stebėti pamokas, kuriose taikomi informatinio mąstymo ugdymo metodai, pasidomėti naudojama medžiaga.
Viešnagės pradžioje organizuota mokslininkų ir vietos mokytojų diskusija. Diskutuota apie naujausią pedagoginį konceptą – informatinį mąstymą, kurio skleidėja Lietuvoje yra prof. Valentina Dagienė. Technologijos daro labai svarbią įtaką mokinių mokymuisi ir mąstymui, todėl mokykla turi keistis ir keisti mokinių ugdymą. Informatinio mąstymo ugdymas apima ir visapusišką problemų sprendimą, ir įvairiausius aktyvius, į mokinį orientuotus metodus, ir mokymosi medžiagos mokiniui parinkimą bei pateikimą. Todėl vykdant projektą siekiama užtikrinti, kad mokytojai nuosekliai domėtųsi naujovėmis ir bendradarbiaudami bei dalindamiesi gauta informacija kurtų integruotą visapusišką mokymą,  motyvuotų mokinius įdomiu tyrinėjimą skatinančiu turiniu bei metodais. 
Diskusijoje dalyvavo mokslininkai: prof. Valentina Dagienė (Vilniaus universitetas, Lietuva), prof. Fredrik Heintz (Linköpingo universitetas, Švedija), prof. Nordén Lars-Åke (Uppsalos universitetas, Švedija), prof. Arnold Pears (Uppsalos universitetas, Švedija), prof. Vitinš Maris (Latvijos universitetas, Latvija), dr. Linda Manila (Åbo Akademi universitetas, Suomija), dr. Eglė Jasutė (Vilniaus universitetas, Lietuva). Jie diskutavo su Lietuvos ir Švedijos mokytojais apie šios srities pasiekimus, problemas, tikslus. Pagrindinis dėmesys diskusijoje buvo skiriamas klausimams, kaip sudominti jaunesniojo mokyklinio amžiaus vaikus, kaip į tokį ugdymo procesą įtraukti mergaites. Ne mažiau svarbios pasirodė inovatyviųjų technologijų, įvairių disciplinų integracijos temos, aptarti mokymo scenarijai.

 
Vėliau dviejų Švedijos mokyklų direktorė ir labai aktyvi diskusijų dalyvė Linda Svenssons visus pakvietė į savo vadovaujamas mokyklas.
Pirmiausia lankytasi Trönninge skolan – labai jaukioje pagrindinėje mokykloje. Sudomino mokyklos erdvės, įdomūs informacijos pateikimo būdai ant sienų: šalia tekstinės informacijos – QR kodai. Mokykloje sukurta paprasta, bet patogi aplinka: jaukios laisvalaikio erdvės, efektyvūs garso izoliacijos sprendimai, padedantys sumažinti triukšmo lygį (specifinė grindų danga). Lankantis mokykloje buvo galimybė stebėti ne tik pamokas, bet ir pabendrauti su mokiniais pertraukų metu, pamatyti koridoriuose vykstantį veiksmą. 
Mokyklos technologijų kabinete 5 klasės mokiniai dirbo su internetiniu 3D įrankiu www.tinkercad.com. Mokiniai grupėse ir po vieną kūrė trimatį vaizdą (kambario apstatymo, kiemo projektavimo) pagal namuose nubraižytą planelį. 12–13 vaikų grupei padeda du suaugusieji: mokytojas ir jo asistentas. 

Vyresnieji mokiniai technologijų pamokoje dirbo su „arduinais“. Buvo puiki galimybė ne tik stebėti 8 klasės mokinių mokymosi procesą pamokoje, bet ir susipažinti su visa metodine medžiaga, kuri buvo naudojama. Ant kiekvieno mokinio stalo buvo vadovėlis su teorine medžiaga, instrukcija, kurią mokiniai turėjo vykdyti, mikroschema ir daugybė įvairių jungčių. 

Aplankytos pamokos sukėlė daug minčių, provokavo diskusijas: kiek mokiniui reikia suaugusiojo pagalbos, norint atlikti užduotis? Kiek laiko reikia skirti paruošiamiesiems darbams? Kiek mokiniams aktuali ir suprantama jų veikla? Ar tai nėra tik mechaninis veiksmas pagal instrukcijas? Kaip tokia Švedijos mokinių patirtimi galima remtis organizuojant veiklas Vilniaus jėzuitų gimnazijos mokiniams?

Antra aplankyta ugdymo įstaiga buvo Eldsberga pradinė mokykla (Eldsberga skola). Joje mokosi tik 147 7–14 metų mokiniai. Nustebino jaukius namus primenanti aplinka, tyla ir ramybė. Technologijų mokytojas Peter Samuelsson su savo mokiniais buvo pasiruošę priimti svečius. Mokiniai, susiskirstę po du ar tris į grupeles, paruošė pristatymus apie mokymąsi. Klasė naudoja nemažai naujųjų technologijų. Pademonstruotas vaikų sukurtas ir užprogramuotas judėti Quikbot robotukas, Micro:Bit mikroschema, grojanti tam tikrus garsus, CodeBug mikroschema, nurodytu dažniu įžiebianti lemputes. Keletas mokinių rodė, kaip jie moka programuoti Scrah ar Scrath Jr aplinkoje. Dvi mergaitės grojo Mokey Mokey susikurtu „instrumentu“: sąvaržėlėmis ir vandeniu vienkartinėse stiklinaitėse. Trijų mokinių grupelė demonstravo savo gebėjimus valdyti vėžliuką Nojo aplinkoje. Kita trijulė dalijosi įspūdžiais dirbdami Tinker cad – trimačio vaizdo kūrimo – aplinkoje. Dar dvi mokinių grupės valdė Olie bei Dash robotukus. 

Technologijų kabinete daugybė ir kitų technologijų. Dėmesį patraukė 3D spausdintuvu sukurti miestelio bei tvirtovės maketai, Lego Mindstroms dėžės. 

Taigi teko patirti, kaip mokiniai efektyviai naudoja naujausias technologijas ugdymo procese, todėl Vilniaus jėzuitų gimnazijos mokytojoms irgi kilo naujų idėjų. Lankytose Švedijos mokyklose kitokia mokymo sistema nei Lietuvoje: neišskiriami atskiri mokomieji dalykai, o mokoma integruotai matematikos, gamtos pažinimo ar fizikos, klasėse vienu metu dirba apie 10 vaikų. 

Trečioji aplankyta Söndrums mokykla (Söndrumsskolan) savo mokiniams duris atvėrė vos prieš ketverius metus (2013 m.). Ji žavėjo šiuolaikiškomis erdvėmis mokiniams ir mokytojams. Delegaciją pasitikęs mokyklos direktorius Hans Åkerlund supažindino su mokyklos atsiradimo istorija, tvarka, bendruomene. Klasėse mokosi po 20 ir daugiau mokinių. Kabinetai aprūpinti reikalingomis priemonėmis, iki kiekvieno suolo atvestas elektros lizdas. Stebėtose pamokose 11-12 metų mokiniai dėliojo code.org komandas, bandė suvokti, kaip užrašyti uždavinio spendimo algoritmą,  15-16 metų mokiniai tyrinėjo daugiakampius naudodamiesi vėžlio grafika Kojo aplinkoje ir remdamiesi  daugiakampių braižymo instrukcijomis funkcijoms rašyti. Jie turėjo sukurti savo piešinius. Tai buvo gamtos mokslų integruotos pamokos, kurias vedė gamtos mokslų mokytojai.

        


Baigiamasis viešnagės Halmstade renginys – seminaras mokytojams Halmstado universiteto Skaitmeninių laboratorijų centre (Digital Laboratory Center). Skaityti pranešimai apie tai, kaip Švedijos mokytojai taiko mokinių pamėgtą Minicraft savo pamokose, kokius įspūdžius patiria ir ko išmoksta vaikai, kurdami savo robotukus. Taip pat vyko Micro:Bit mokymai, kur buvo galima išbandyti tris programavimo aplinkas ir realizuoti savo idėjas su Micro:Bit kompiuteriuku.

  


Kelionė paliko neišdildomą įspūdį: nuostabi šalis, pakeliui aplankyti Švedijos miestai, labai rūpestingai komandą priėmę šeimininkai skatina norą sugrįžti. Užsimezgė draugystės ir bendradarbiavimo ryšiai.

Parengė Jūratė Valatkevičienė
Kitos naujienos


17-03

2017

Per Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dieną Vilniaus jėzuitų gimnazijos A komanda Nacionaliniame debatų turnyre anglų kalba pateko į didijį finalą ir tapo Lietuvos debatų vicečempionais. Sveikiname A komandos narius Agotą Bogdzevičiūtę iš II a klasės, Danielių Kaminski iš II a klasės ir Jurgį Druktenį iš IV a klasės su solidžia pergale. Tai – kol kas aukščiausias Vilniaus jėzuitų gimnazijos pasiekimas.

10-03

2017

 „Amen. Ateik, Viešpatie Jėzau!“ (Apr 22, 20)
Kiekvieno iš mūsų asmeninėje Gavėnios kelionėje skirkime laiko pabūti vieni su kitais bendroje maldoje, pasidalinti Viešpaties Jėzaus prisikėlimo laukimu. Labai laukiame visų Šv. Mišiose trečiadienį, kovo 15 d., 18 val.  gimnazijos koplyčioje (įėjimas iš gatvės nuo stadiono pusės). Po jų kviečiame agapei.

07-03

2017

Mielieji, nuoširdžiai dėkojame už Jūsų paramą, kurią skyrėte pervesdami 2 % gyventojų pajamų mokesčio 2016 metais! Kviečiame Vilniaus jėzuitų gimnazijai skirti iki 2 % GPM ir šiais metais! Šiais metais surinkti pinigiai skiriami..

28-02

2017

Kovo 3 d. švęsime Lietuvos ir mūsų gimnazijos globėjo šv. Kazimiero šventę. Tądien vietoj įprastų pamokų vyks šventinė programa, kurioje dalyvauti kviečiami visi gimnazijos bendruomenės nariai. Renginio PROGRAMA

28-02

2017

Kovo 1 d. (trečiadienį) 7.30 kviečiame dalyvauti pelenų liturgijoje šv. Kazimiero bažnyčioje.

„Atėjo metas, prisiartino Dievo karalystė. Atsiverskite ir tikėkite Evangelija!“ (Mk 1, 15)