Pranešimai

Choro „Krantas“ savaitgalis

Šis savaitgalis gimnazijos jaunimo chorui „Krantas“ buvo intensyvus ir produktyvus. Šeštadienį (2017-04-22) choras dalyvavo Lietuvos vidurinių mokyklų (gimnazijų) mišrių chorų konkurse „Dainuok ir keliauk“, skirtame B. Brazdžionio 110-osioms gimimo metinėms. Labai džiaugiamės, jog gimnazijos choristai tapo šio konkurso nugalėtojais.

Įspūdžiai po konkurso: „Jau prieš konkursą (bent dalis tai tikrai) jautėme, kad arba viskas, arba nieko - arba laimime, arba grįžtame visiškai tuščiomis. Negaliu nesakyt, kad to nesiekėme. Ambicijų turime daug. Norėjosi sau įrodyti, kad galime, ir mokytojui savo pergale lyg atsidėkoti už visus metus ir visą mums pašvęstą laiką, o galimybė keliauti (jau seniai choro planuose buvo tikslas - pasiekti Romą) irgi viliojo, dvidešimtmetis – puiki proga. Prisipažinsiu, mažoka buvo koncertų, po kurių išėjusi iš scenos jaučiau tokią šilumą ir ramybę, net pamąstymai apie klaidas to neužgožė... Jau tada aplankė nuojauta, kad laimėsime, nors girdėjau tik kelių chorų repeticijas. Ji vis augo. Ženklų daugėjo - kol buvo tempiamas laikas prieš paskelbiant geriausią chorą, pamačiau kaip kelios moterys (jos prisidėjo prie konkurso) atsistojo ir pasisuko į mūsų choro pusę, jau ruošė rankams plojimams. Užsimerkiau ir galvoje pasirodė vaizdinys, taip būna, kai tikrai jaučiu kažko atomazgą. Garsiai pasakiau esančioms šalia choristėms, kad mes laimėjome. Nors ir jutau baimę, kad visa tai gali ir neįvykt, bet. Tai įvyko ir dar vis dabar akyse matau tuos visus beprotiškai laimingus veidus, apsikabinimus ir visus kitus nuoširdaus džiugesio pliūpsnius. Telieka tik pridurti, kad ir toliau „sustingusį kraują vėl gyslom varykim į didelį tikslą". Ingrida (IV kl.)

Sekmadienį (2017-04-23) po šv. Mišių šv. Kazimiero bažnyčioje surengtas Festivalio „Vilniaus vargonų pavasaris“ Atvelykio koncertas, skirtas popiežiaus Benedikto XVI 90-mečiui. Jaunimo choras „Krantas“, vadovaujamas Leonido Abario ir Dovilės Mačiukaitės-Krasauskienės, koncertavo drauge su Nacionalinės premijos laureatais dainininkais Irena Milkevičiūte ir Vytautu Juozapaičiu, vargonavo Leopoldas Digrys ir Renata Marcinkutė-Lesieur.
Kitos naujienos


24-04

2017

Jūsų dėmesiui pristatome du spektaklius: IV-okų teatro pamokų baigiamąjį spektaklį „Pykšt pokšt – tu negyvas“ (balandžio 26 d. 15 val. ir 18 val.) ir VJG teatro būrelio spektaklį „Medėjos vaikai“ (gegužės 3 d. 15 val. ir 18 val.)

24-04

2017

Sveikiname Gabiją Anitą Grybovski ir Justiną Buskaitę iš 3c klasės, kurios dalyvavo verslo pateikčių konkurse anglų kalba „Business Presentations“ ir užėmė III vietą. 

24-04

2017

Sveikiname šių mokslo metų Fizikos olimpiadų dalyvius-prizininkus!

21-04

2017

Mūsų gimnazijos mokiniai dalyvavo Vilniaus mokyklų lengvosios atletikos kroso estafetės varžybose ir užėmė II-ąją vietą.

20-04

2017

Kūrybinių dirbtuvių kolektyvas dalinasi įspūdžiais po kelionės prie Baltijos jūros.