III kl. vasaros skaitymai

Gera knyga moko gyventi. Gerų knygų geriausią gimnazistų vasarą.
 1. M. Mažvydas. „Katekizmas“ (lietuviška eiliuota prakalba).
 2. M. Daukša. „Postilė“ („Prakalba į malonųjį skaitytoją“).
 3. J. Radvanas. „Radviliada“ (I d. 31–96 eil., III d. 85–169 eil.)
 4. V. Šekspyras. „Hamletas“
 5. M. K. Sarbievijus. „Lyrika“
 6. K. Donelaitis. „Metai“
 7. J. V. Gėtė. „Faustas“
 8. A. Mickevičius. „Vėlinės“, II, IV dalis.  „Ponas Tadas“, I knyga
 9. A. Baranauskas. „Anykščių šilelis“
 10. V. Kudirka. Eilėraščiai
 11. Maironis. „Pavasario balsai“
 12. F. Dostojevskis. „Nusikaltimas ir bausmė“
 13. J. Biliūnas. Novelės ir apysaka „Liūdna pasaka“
 14. J. Tumas-Vaižgantas. „Dėdės ir dėdienės“
 15. Šatrijos Ragana. „Sename dvare“
 16. V. Krėvė. „Skirgaila“
 17. V. Mykolaitis-Putinas. „Altorių šešėly“
 18. F. Kafka. „Metamorfozė“
 19. J. Savickis. Novelės
 20. J. Aisčio eilėraščiai

Atnaujinta: 2013-12-10