IV kl. vasaros skaitymai

Paskutinę mokyklinę vasarą praleiskite skaitydami gerus kūrinius!

Privalomi autoriai IV klasei

H. Radausko eilėraščiai (rink. „Pasauliu netikiu, o pasaka tikiu“)
A. Kamiu. „Svetimas“
Salomėja Nėris. „Prie didelio kelio“
V. Mačernis. „Metai“
B. Sruoga. „Dievų miškas“
Bronius Krivickas.  Eilėraščiai
A. Škėma. „Balta Drobulė“
Just. Marcinkevičius. Eilėraščiai. Drana „Mažvydas“
Marius Katiliškis. „Miškais ateina ruduo“
J. Aputis. „Keleivio novelės“ („Vakarėjant gražios dobilienos“,  „Lidija Skoblikova ir tėvo žingsniai“, „Įveikti save“, „Šūvis po Marazyno ąžuolu“, „Užšalusios skulptūrų akys“)
M. Martinaitis. Eilėraščiai
S. Geda. Eilėraščiai
Č. Milošas. Eilėraščiai
J. Vaičiūnaitė.  Eilėraščiai
A. Marčėnas.  Eilėraščiai („Eilinė“)
J. Kunčinas. „Tūla“
M. Ivaškevičius. „Madagaskaras“

Atnaujinta: 2013-12-10