1.2 proc.

MIELI TĖVELIAI, GLOBĖJAI IR KITI GERADARIAI,

Nuoširdžiai dėkojame už Jūsų paramą, kurią 2019 m. skyrėte Vilniaus jėzuitų gimnazijai iš 2% gyventojų pajamų mokesčio (GPM).  

2019 m. lapkritį gauta lėšų – 47.491,86 Eur (už 2018 m. mokestinį laikotarpį).

 

KAM NAUDOJAME 2019 GAUTAS LĖŠAS:

Surinktos 2 proc. lėšos suteikia mums galimybę 2019-2020 m. finansuoti:

  1. Mokinių parlamento iniciatyvas. Šiemet padvigubinome lėšas, skiriamas VJG Didžiojo ir Mažojo parlamento iniciatyvoms. Gimnazijos mokiniai teikia pasiūlymus, idėjas dėl įvairių iniciatyvų, sprendžiančių konkrečias problemas ar praturtinančių vaikų kasdienybę, gimnazijoje. Džiugu, jog  mokiniai prisideda prie iniciatyvų finansavimo, ir patys pritraukdami papildomų lėšų iš išorės.
  2. Papildomas mokinių veiklas ir 450 m. jubiliejaus renginius. Džiaugiamės, kad auga mokinių, dalyvaujančiųjų respublikos ir tarptautiniuose renginiuose, skaičius. Skyrėme lėšų jų kelionių išlaidoms, dalyvio mokesčiams, taip pat iš dalies finansavome renginius, kuriuos 2019 m. įgyvendino gimnazija, minėdama Jėzuitų misijos Lietuvoje 450-ies metų jubiliejų (Jėzuitų mokyklų teatro festivalį, chorų koncertą).
  3. Naujosios bibliotekos gerbūvio darbų atlikimą (iš dalies). Siekdami atidaryti mūsų naująją Biblioteką 2020 m. rugsėjį, kuomet švęsime gimnazijos 25-metų atkūrimo jubiliejų, šiuo metu rūpinamės bibliotekos pastato pridavimu. Turėjome užtikrinti, kad gerbūvis aplink pastatą sutvarkytas pridavimo metu, tad dalis 2 proc. lėšų buvo skirta vidinio Bibliotekos kiemelio tvarkymo darbams (pagal vienos iš mamų, kraštovaizdžio architektės, parengtą projektą).

 

KVIEČIAME IR ŠIAIS METAIS SKIRTI DALĮ PAJAMŲ MOKESČIO VILNIAUS JĖZUITŲ GIMNAZIJAI.

Skirdami šias lėšas ne tik leidžiate toliau augti vaikų bendruomeninėms iniciatyvoms ir papildomoms veikloms, bet ir tiesiogiai remiate Lietuvos jėzuitų misiją.

Atkreipiame Jūsų dėmesį, jog nuo 2020 m. Vilniaus jėzuitų gimnazijai ir kitiems paramos gavėjams bus galima skirti iki 1,2 proc. pajamų mokesčio (anksčiau buvo skiriama 2 proc.). Šis dydis pasikeitė, nes sujungus darbdavio ir darbuotojo mokamas GPM bei socialinio draudimo įmokas, dirbančių asmenų darbo užmokestis „ant popieriaus" padidintas 1,289 karto.

 

2020 M. LĖŠAS SKIRSIME:

  1. 2020 m. prioritetui: gimnazijos įėjimo/išėjimo kontrolės sistemai atnaujinti. Esama įėjimo kontrolės sistema jau morališkai ir techniškai paseno. Susiduriame su dažnais trikdymais ir klaidomis, kurių taisymas kainuoja ir laiko, ir išteklių.  Būtina atnaujinti sistemą, kad ji veiktų nepriklausomai nuo kitų gimnazijos sistemų, sumažinant gedimų riziką ir užtikrinant aukštesnius kokybinius parametrus.
  2. Bendruomeninėms iniciatyvoms: Mokinių parlamento iniciatyvoms ir Papildomoms mokinių veikloms. Kiekvienais metais jaunieji gimnazijos matematikai, lituanistai, teatralai, choristai, gamtos ir kitų mokslų atstovai, šachmatininkai, Debatų klubo, robotikos komandos ir kitų būrelių nariai važiuoja į respublikos ir tarptautinius renginius. Šiomis lėšomis iš dalies apmokėsime jų kelionės išlaidas, dalyvio mokesčius ar edukacines programas, kaip ir kasmet. Taip pat iš šių lėšų bus finansuojamos VJG Didžiojo ir Mažojo parlamento iniciatyvos bei Bičiulių programa. 
  3. Tęstiniams darbams: vidinio gimnazijos kiemo sutvarkymo ir pagrindinio įėjimo į gimnaziją pertvarkymo projektui.  2019 m. parengti  priešprojektiniai pasiūlymai. Į kiemo zonų/funkcijų planavimą įtrauktas Mokinių parlamentas - gimnazijos mokiniai teikė pasiūlymus dėl kiemo panaudojimo. Priešprojektinius pasiūlymus savanoriškais pagrindais parengė dvi mamos (profesionalios architektės). Dalį surenkamų iš GPM paramos lėšų kaupiame tvarkybos darbų projekto parengimui (2020-2021 m.) ir kiemo sutvarkymo bei įėjimo pertvarkymo darbams (iki 2022 m. pabaigos). Mokyklos kiemas bus pritaikytas mokinių laisvalaikio galimybėms, įrengiant poilsio ir žalias zonas, numatant vietas ir aktyviam pasibuvimui pertraukų metu, ko vaikams ypač trūksta. Pagrindinis įėjimas į gimnaziją bus pertvarkytas, pritaikant jį patogiam ir žmogaus su negalia patekimui.

 

Skirti 1,2 % GPM paramą lengviausiai galite elektroniniu būdu per Elektroninę deklaravimo sistemą (EDS).

Žingsniai, kaip užpildyti ir pateikti  FR0512 formą:

1. Prisijunkite prie  EDS Jums patogiu būdu. Prisijungti galima per išorines sistemas (tarkime, e. bankininkystę), su e. parašu ar per VMI (https://deklaravimas.vmi.lt).

2. Įrankių juostoje viršuje spauskite Deklaravimas: tada kairiąjame meniu šonelyje pasirinkite Pildyti formą.

3. Tarp Dažniausiai pildomos formų  pasirinkite Prašymas skirti paramą.

4. Rinkitės naujausią formą FR0512 ir spauskite mygtuką su gaubliu Pildyti formą tiesiogiai portale.

5. Atidarytoje formoje didžiosiomis raidėmis užpildykite šiuos laukelius:

1        Asmens kodas

3V     Vardas

3P     Pavardė

5        Mokestinis laikotarpis: pasirinkite 2019 m.

6S     Mokesčio dalį skiriu paramos gavėjams: pažymėkite 

E1     Gavėjo tipas: pažymėkite 2- Paramos gavėjas

E2     Gavėjo identifikacinis numeris (kodas): įrašykite VJG kodą:  291812440

E3     Mokesčio dalies paskirtis: neprivaloma pildyti, bet jei pageidaujate, galite nurodyti Gimnazijos projektų įgyvendinimui

E4     Mokesčio dalies dydis (procentais): įrašykite 1.2 arba Jūsų pasirinktą dydį

E5     Mokesčio dalį skiriu iki mokestinio laikotarpio: pasirinkite iki kurių mokestinių metų norite skirti paramą (ilgiausiai – iki 2023 m.)

6. Viršutiniame meniu paspauskite Klaidų taisymas ir pasitikrinkite, ar užpildyti visi būtini langeliai.

7. Ir pabaigai - viršutiniame meniu dešinėje paspauskite Pateikti deklaraciją arba Pasirašyti el. paštu ir pateikti. 

 

Instrukcija, kaip užpildyti deklaraciją, rasite ir VMI puslapyje.

PRIMENAME, KAD PARAMOS FORMOS TEIKIAMOS ŠIEMET IKI LIEPOS  1 D. IMTINAI.

Kontaktai pasiteirauti: projektų vadovė Julija Varanavičiūtė, tel.: 8(650)12069, el. paštu:  pr@vjg.lt

 

 

Atnaujinta: 2020-06-16