ES lėšomis iš dalies finansuojami projektai

(I) Projektas "Audiovizualinių medijų edukacijos centro Vilniaus jėzuitų gimnazijoje įrengimas

2018-06-05 pateikėme paraišką ES investicinių fondų paramai gauti pagal Švietimo ir mokslo ministerijos administruojamą priemonę, skirtą valstybinių ir nevalstybinių mokyklų pastatų ir mokymosi aplinkos modernizavimui. Mūsų projektas "Audiovizualinių medijų edukacijos centro Vilniaus jėzuitų gimnazijoje įrengimas" buvo įvertintas teigiamas ir jam skirtas finansavimas.

2018 m. lapkričio 5 dieną pasirašėme projekto, bendrai finansuojamo iš ES struktūrinių fondų - Europos regioninės plėtros fondo - lėšų, sutartį. Pagal šią sutartį mūsų projekto įgyvendinimui skiriama iki 263 904,60 Eur finansavimo iš ES struktūrinių fondų lėšų. Bendra projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma – 351 872,80 Eur. Gimnazija prie projekto įgyvendinimo prisideda beveik 88 tūkst. Eur suma.

Projekto įgyvendinimo metu mūsų naujosios Bibliotekos rūsyje įrengtos Garso studija, Videoedukacijos studija, aprūpintos moderniausia įranga, šiuolaikinėmis priemonėmis pagal naujausias ugdymo organizavimo galimybes. Taip pat įrengta studijas apjungianti ir mokymąsi skatinanti multifunkcinė aplinka - Mokinių saviugdos erdvė, kurią sudaro kino salė, mokinių darbų galerija, susitikimų ir bendro darbo erdvės. Projekto dėka siekiame įgyvendinti mūsų viziją Bibliotekos rūsyje sukurti dinamišką, atvirą ir funkcionalią mokyklos erdvę, praturtinančią ugdymo(-si) turinį, skatinančią ugdymo(-si) inovacijas ir bendruomenės kūrybiškumą.

Projektas pradėtas įgyvendinti 2018 m. lapkričio 5 d. ir bus užbaigtas iki 2021 m. balandžio 30 d. Projekto įgyvendinimo klausimais prašome kreiptis į gimnazijos projektų vadovę Julija Varanavičiūtę, el. paštu pr@vjg.lt arba tel.: 8 650 12069.

(II) Projektas „Lietuvos jėzuitų provincijos ir Vilniaus jėzuitų gimnazijos bibliotekos įrengimas ir atvėrimas visuomenei“ 

2018-08-09 pateikėm paraišką CPVA pagal Kultūros ministerijos administruojamą priemonę, skirtą privačių kultūros paslaugų teikėjams. Bendra projekto  „Lietuvos jėzuitų provincijos ir Vilniaus jėzuitų gimnazijos bibliotekos įrengimas ir atvėrimas visuomenei“ vertė – 439 tūkst. Eur, iš kurių VJG indėlis – 101 tūkst. Eur. Projekto esmė – įsigyti visą Bibliotekos (I ir II a.) veiklai reikalingą  įrangą, baldus, techniką (be statybos darbų), siekiant sukurti  modernią kūrybiškumą skatinančią skaitymo, pažinimo ir edukacinę erdvę – nevaržančią, atvirą, estetišką ir funkcionalią.

2019 m. vasario mėn. 01 d. pasirašėme projekto, bendrai finansuojamo iš ES struktūrinių fondų - Europos regioninės plėtros fondo - lėšų, sutartį. Pagal šią sutartį mūsų projekto įgyvendinimui skiriama iki 332.374,16 Eur finansavimo iš ES struktūrinių fondų lėšų. Bendra projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma – 439.506,87 Eur. Gimnazija prie projekto tinkamų išlaidų prisideda 107 tūkst. Eur suma. Projekto metu įrengta  Lietuvos jėzuitų provincijos ir Vilniaus jėzuitų gimnazijos biblioteka taps atvira visuomenei, bibliotekos vykdomos kultūrinės veiklos tarnaus visuomenės edukacijos, mokymosi visą gyvenimą tikslams, užtikrins kultūros  ir švietimo sektorių sinergiją, skatins Bibliotekos lankytojų saviraišką, domėjimąsi kultūra, menu, mokslu, ugdys medijų ir informacinį raštingumą. 

Projektas pradėtas įgyvendinti 2019 m. vasario 01 d. ir bus užbaigtas iki 2021 m. balandžio 30 d. Projekto įgyvendinimo klausimais prašome kreiptis į gimnazijos projektų vadovę Julija Varanavičiūtę, el. paštu pr@vjg.lt arba tel.: 8 650 12069.

Kaip galėčiau prisidėti prie projektų?

Prisidėti prie bibliotekos projektų galite įvairiais būdais -  savo darbais, paslaugomis, profesinėmis žiniomis, savanoryste ar auka. Tapdami šio projekto dalininkais tampate ir Jėzaus draugijos misijos Lietuvoje dalimi.

Kur kreiptis, jei noriu prisidėti?

Vilniaus jėzuitų gimnazija

Projektų vadovė Julija Varanavičiūtė

Tel: 865012069, el. paštas: pr@vjg.lt

Rekvizitai:

Vilniaus jėzuitų gimnazija

AB SEB bankas

Sąskaita Nr. LT847044060001101282 (prašome pažymėti "Bibliotekos projektui")

 

 

Atnaujinta: 2021-03-08