Metų planas

VJG JAUNIMO MIŠRUS CHORAS „KRANTAS“ 2018–2019 MOKSLO METŲ, 22-ŲJŲ KŪRYBINIŲ METŲ PLANŲ PROJEKTAS
 
1. Rugpjūčio 26 d. (sekmadienis) 10.30 (10.00) GIEDOJIMAS ŠV. MIŠIOSE, „KRANTO“ 22-ŲJŲ KŪRYBINIŲ METŲ PRADŽIA, a.a JŪRATĖS KAPO APLANKYMAS. 
Rugpjūčio 27 d. – Rugsėjo 2 d. vyresniųjų choro dainininkų repeticijos – pasiruošimas rugsėjo 23 d. šv. Mišioms, kurias aukos popiežius PRANCIŠKUS.2. Rugsėjo 1 d. (šeštadienis) 9.00 (8.30) MOKSLO METŲ PRADŽIOS ŠV. MIŠIOS. Varpeliai. 
3. Rugsėjo 9 d. (sekmadienis) 10.30 (10.00) ŠV. MIŠIOS.
4. Rugsėjo 9 d. (sekmadienis) 12.00 (11.00) GIEDOJIMAS ŠV. MIŠIOSE ŠILUVOS ATLAIDUOSE kartu su Šiaulių ir Kauno jėzuitų mokyklų chorais.
5. Rugsėjo 9 d. (sekmadienis) 14.00 KONCERTAS ŠILUVOS APSIREIŠKIMO KOPLYČIOJE. Išvyksime 7.45 nuo Aušros Vartų. Apranga – balti „Kranto“ marškinėliai, apsiaustas nuo lietaus, kepurėlė nuo saulės, atsargai šiltesnis drabužėlis, maistukas. Aplankysime Simono Stanevičiaus sodybą-muziejų Kanopėnuose  Grįžtume iki 20.00 val.
Rugsėjo 22 d. (šeštadienis) repeticijos Kaune, nakvynė. Išvyksime anksti ryte. Pirmoji repeticija 10.00 val. Laukiame iš organizatorių smulkesnės informacijos.
6. Rugsėjo 23 d. (sekmadienis) 10.00 KAUNAS, GIEDOJIMAS ŠV. MIŠIOSE, KURIAS AUKOS POPIEŽIUS PRANCIŠKUS.
7. Spalio 7 d. (sekmadienis) 10.30 (10.00) ŠV. MIŠIOS.
8. Spalio 21 d. (sekmadienis) 10.30 (10.00) ŠV. MIŠIOS.
9. Spalio 25 d. (ketvirtadienis) 15.00 (14.30) „ANGELŲ KALNELIO RAUDA“ – giesmių ir maldų valanda Rasų kapinėse, M.K.Čiurlionio kapo aplankymas. Dalyvaus: VJG devintų klasių mokiniai, jų auklėtojai, kapelionas A.Gudaitis SJ.
10. Lapkričio 4 d. (sekmadienis) 10.30 (10.00) ŠV. MIŠIOS. Bruno Markaičio SJ programa.
11. Lapkričio ..... d. gali būti GIEDOJIMAS ŠV. MIŠIOSE AUŠROS VARTŲ ATLAIDUOSE.
12. Lapkričio 18 d. (sekmadienis) 10.30 (10.00) ŠV. MIŠIOS.
13. Gruodžio 2 d. (sekmadienis) 10.30 (10.00) ŠV. MIŠIOS – ADVENTO PRADŽIA. Grigališkojo choralo programa.
14. Gruodžio 3 d. (pirmadienis) 18.00 (17.00) „VIVAT CLASSICA XI“.
15. Gruodžio 6 d. (ketvirtadienis) 7.10 „RORATE COELI“ – ADVENTO ŠV. MIŠIOS (sopranai, žvakelės). 
16. Gruodžio 13 d. (ketvirtadienis) 7.10 „RORATE COELI“ –ADVENTO ŠV. MIŠIOS (altai, žvakelės). 
17. Gruodžio 16 d. (sekmadienis) 13.00 (11.30) KONCERTAS „KALĖDŲ ŽVAIGŽDELĖ“ SAKRALINĖS MUZIKOS FESTIVALYJE „BETLIEJAUS ŽVAIGŽDĖ“. Aviečių arbata su Kalėdų Seneliu muzikos kabinete.
18. Gruodžio 20 d. (ketvirtadienis) 7.10 „RORATE COELI“ – ADVENTO ŠV. MIŠIOS (tenorai, bosai, žvakelės).
19. Gruodžio 21 d. (penktadienis) 9.00 ŠV. MIŠIOS „MUŠKIM BŪGNAIS, TRIMITUOKIM“ – KALENDORINIŲ METŲ UŽBAIGIMO IŠKILMĖS (trimitas, būgnas).
20. Gruodžio 25 d. (antradienis) 10.30 (10.00) ŠV. MIŠIOS „SVEIKI, SULAUKĘ ŠV. KALĖDŲ“. 
 
2019 m.
21. Sausio 1 d. (antradienis) 12.00 (11.30) „SVEIKI, SULAUKĘ NAUJŲJŲ METŲ“ – ŠV. MIŠIOS.
22. Sausio 13 d. (sekmadienis) 10.30 (10.00) ŠV. MIŠIOS. Fausto Strolios programa.
23. Sausio 27 d. (sekmadienis) 10.30 (10.00) ŠV. MIŠIOS.
24. Vasario 10 d. (sekmadienis) 10.30 (10.00) ŠV. MIŠIOS. Kazio Bradūno programa. 
25. Vasario 17 d. (sekmadienis) 13.00 (12.00) KONCERTAS „MALDA UŽ TĖVYNĘ“ LIETUVOS VALSTYBĖS ATKŪRIMO DIENAI.
26. Kovo 2 d. (šeštadienis) 10.00 ŠV. KAZIMIERO DIENA, GIMNAZIJOS DIENA, KRANTO 22-asis GIMTADIENIS, GIEDOJIMAS ŠV. MIŠIOSE. 
27. Kovo 3 d. (sekmadienis) 13.00 (11.30) KONCERTAS „O BEATE CASIMIRE“ – ŠV. KAZIMIERO DIENAI. Nuotrauka. 22-ojo gimtadienio tortas gimnazijos valgykloje.
28. Kovo 6 d. (trečiadienis) 7.30 PELENŲ DIENOS PAMALDOS.
29. Kovo ... d. LIETUVOS VAIKŲ IR JAUNIMO CHORŲ KONKURSO – FESTIVALIO „MES LIETUVOS VAIKAI“ ATRANKINIS TURAS.
30. Kovo 24 d. (sekmadienis) 10.30 (9.30) ŠV. MIŠIOS.
31. Balandžio 7 d. (sekmadienis) 10.30 (10.00) ŠV. MIŠIOS. 
32. Balandžio 19 d. (penktadienis) 17.30 (17.00) DIDŽIOJO PENKTADIENIO PAMALDOS.
33. Balandžio 21 d. (sekmadienis) 10.30 (10.00) ŠV. MIŠIOS „SVEIKI, SULAUKĘ ŠV. VELYKŲ“. 
34. Gegužės 5 d. (sekmadienis) 10.30 (10.00) ŠV. MIŠIOS „GIESMĖ MOTINAI“.
35. Gegužės 19 d. (sekmadienis) 10.30 (10.00) ŠV. MIŠIOS.
36. Gegužės 24 d. (penktadienis) 12.00 ŠV. MIŠIOS „PASKUTINIS SKAMBUTIS“.
37. Birželio 2 d. (sekmadienis) 10.30 (9.30) ŠV. MIŠIOS „GIESMĖ TĖVUI“.
38. Birželio 8,9 d. (šeštadienis, sekmadienis) LIETUVOS VAIKŲ IR JAUNIMO CHORŲ KONKURSAS – FESTIVALIS „MES LIETUVOS VAIKAI“ KLAIPĖDOJE.
39. Birželio 15 d. (šeštadienis) RYTŲ AUKŠTAITIJOS DAINŲ ŠVENTĖ „DAINU DAINELĘ“ ZARASUOSE. 
40. Liepos 13 d. 15.00 (14.30) ŠV. MIŠIOS – IŠLEISTUVĖS, kūrybinių metų pabaiga.                                   

 

Atnaujinta: 2018-09-05