Klasių auklėtojai

KLASIŲ AUKLĖTOJAI
2017–2018 m. m.

Vardas pavardė Klasė
Jolita Pavalkienė 5a
Danguolė Kasinskienė 5b
Lina Charašauskienė 5c
Irena Strazdienė 5d
Odeta Žakienė 6a
Renata Valienė 6b
Asta Jovaišienė 6c
Živilė Aleksiūnaitė 6d
Rasa Jurkuvėnienė 7a
Antanas Dzimidavičius 7b
Daiva Brazdeikienė 7c
Saulius Cininas 7d
Alma Prakaitytė 8a
Jolanta Jakšienė 8b
Daiva Sadauskienė 8c
Rūta Tolvaišienė 8d
Digna Navikienė Ia
Lina Čepienė Ib
Loreta Gudonytė-Šuksterienė Ic
Sigita Žurauskienė IIa
Ala Vaicekauskienė IIb
Ilona Pagalienė IIc
Irena Januškevičiūtė IIIa
Gerlanda Griškevičienė IIIb
Vida Lipskytė IIIc
Stasė Traigienė IVa
Danutė Revuckienė IVb
Ingrida Brazauskienė IVc

 

Atnaujinta: 2017-08-23