Kūrybiškų klasių laboratorija

Kūrybiškų klasių laboratorija (angl. „Creative Classrooms Lab“, CCL)
Trukmė: 2013 – 2015 metai. http://creative.eun.org/

Kūrybiškų klasių laboratorijos projekto tikslas:
•    1:1 (vienas kompiuteris vienam mokiniui) paradigma sparčiai kinta, vartotojų rinkoje taip intensyviai plintant įvairių gamintojų planšetiniams kompiuteriams (angl. „tablets“), ir tai pradeda daryti įtaką darbui klasėje. Per ateinančius 2–3 metus šios strategijos kūrėjams teks padaryti keletą sudėtingų sprendimų: kaip efektyviau investuoti į nacionalines 1:1 kompiuterių naudojimo mokykloje programas; kokių patarimų duoti mokykloms, kurios į savo praktiką diegia planšetinius kompiuterius?
•    Šiems iššūkiams išspręsti, Kūrybiškų laboratorijų projekto rėmuose bus atlikta serija eksperimentų, skirtų išbandyti šią strategiją ir surinkti duomenis apie 1:1 pedagoginės praktikos naudojant planšetinius kompiuterius įgyvendinimą, poveikį ir diegimą platesniu mastu. Gauti duomenis leis strategijos kūrėjams padaryti labiau pagrįstus sprendimus. Išbandant strategiją gautos žinios taip pat:
o    leis numatyti gaires, pamatyti gerosios praktikos pavyzdžių, sudaryti mokymo kursą mokykloms, pageidaujančioms įtraukti planšetinius kompiuterius į savo IKT strategijas;
o    sustiprins Švietimo ministerijų ir regioninių institucijų gebėjimus ir paskatins diegti pokyčius švietimo sistemose;
o    leis strategijos kūrėjams plačiu mastu diegti projekto metu pastebėtas novatoriškas praktikas.
 

Dalyviai:
•    Projektą koordinuoja „European Schoolnet“ – unikalus tinklas, vienijantis 30 Europos Švietimo ministerijų. Projektas yra finansuojamas Europos Komisijos Mokymosi visą gyvenimą (angl. „Lifelong Learning Programme“) programos lėšomis. Projekto partneriai – devynios Švietimo ministerijos ar jų vardu oficialiai veikiančios organizacijos, atstovaujančios šioms šalims: Austrija, Belgija (Flandrija), Belgija (Valonija), Čekijos Respublika, Italija, Lietuva, Portugalija, Slovėnija ir Jungtinė Karalystė. Dalyvaujančių mokyklų novatoriškos praktikos stebėjimui ir dokumentavimui vadovauja Jungtinės Karalystės Volverhamptono universitetas (angl. „University of Wolverhampton“).
•    Nemažai informacinių ir komunikacinių technologijų (IKT) gamintojų taip pat išreiškė susidomėjimą dalyvavimu projekte išorės partnerių statusu.
Kūrybiškų klasių laboratorijos projekto veiklos:
•    Projektas veiks kaip idėjų laboratorija, vienijanti strategijos kūrėjus, novatoriškus mokytojus ir technologijų gamintojus, siekiant drauge sukurti novatoriškus pedagoginius scenarijus, pagal kuriuos planšetiniai kompiuteriai galėtų būti naudojami kaip pagalbinė naujų mokymosi ir mokymo metodų priemonė.
•    Sukurti scenarijai bus išbandomi 45 klasėse, jau aprūpintose įvairių gamintojų planšetiniais kompiuteriais.
•    Bus stebima, kaip kinta praktika naudojant planšetinius kompiuterius bendradarbiavimui, personalizavimui ir aktyviam mokymuisi.
•    Bus tiriama, kaip planšetinius kompiuterius galima sėkmingai integruoti į klasėse jau plačiai įdiegtas technologijas.
•    Ministerijoms bus organizuojami gebėjimų stiprinimo seminarai-dirbtuvės, skirti padėti ministerijoms įdiegti pokyčius į švietimo sistemas, kad novatoriškos l:1 kompiuterių naudojimo praktikos būtų įgyvendinamos plačiu mastu.
Projektinio darbo grafikas:
Kūrybiškų klasių laboratorijos projektą sudarys keturi etapai.

Pedagoginių scenarijų kūrimas:
•    Scenarijui sukurti projekte toliau bus vadovaujamasi iTEC projektu (žr. http://www.itc.smm.lt/?page_id=3456 ). Šiame pavyzdiniame ateities klasės projekte, kurį taip pat koordinuoja Europos mokyklų tinklas, pateikiamas priemonių komplektas ateities klasės scenarijams kurti (angl. „Future Classroom Scenarios Toolkit“), kurį CCL projekte naudos dalyvaujančios Švietimo ministerijos.
•    Kūrybiškų klasių laboratorijos sukurti pedagoginiai scenarijai suteiks mokytojams galimybę savo klasėms parengti konkrečias mokymosi veiklas, kurių metu būtų naudojami planšetiniai kompiuteriai. Šiais scenarijais siekiama įtraukti mokytojus, besimokančius ir suinteresuotąsias šalis tiek iš mokyklos, tiek iš už mokyklos ribų.


Numatomi projekto rezultatai:
•    Kūrybiškų klasių laboratorijos projekto rezultatai strategijos kūrėjams:
o    padės sustiprinti Švietimo ministerijų gebėjimus nacionaliniu ir regioniniu lygmeniu, siekiant plačiai įdiegti novatoriškas praktikas ir skatinti jų įgyvendinimą plačiu mastu;
o    suteiks galimybę strategijos kūrėjams daryti labiau pagrįstus sprendimus dėl planšetinių kompiuterių pirkimo bei realizavimo 1:1 kompiuterių naudojimo mokykloje strategijos rėmuose.
•    Planšetinių kompiuterių pilotinių bandymų nauda mokytojams:
o    mokytojams skirtas Kūrybiškų klasių laboratorijos kursas;
o    rekomendacijos, kaip sėkmingai integruoti planšetinius kompiuterius į klasės darbą;
o    gerosios praktikos pavyzdžiai.
•    Planšetinių kompiuterių pilotinių bandymų nauda IKT gamintojams:
o    padės geriau suprasti strategijos kūrėjų prioritetus ir iššūkius, su kuriais susiduria mokyklos, pageidaujančios įdiegti planšetinius kompiuterius į savo praktiką;
o    leis įvertinti potencialų planšetinių kompiuterių poveikį sparčiai kintančioje rinkoje ir kaip tokie kompiuteriai atitinka 1:1 kompiuterių naudojimo mokyklose paradigmą.
Dalyvavimui CCL projekte:Švietimo informacinių technologijų centras atrinko šias mokyklas:
    

Mokykla Mokytojas, dalykas, pozicija projekte
Klaipėdos Simono Dacho progimnazija Virginija Birenienė, fizika, mokytoja lyderė
Kaišiadorių A.Brazausko gimnazija Ingrida Kupčiūnienė, IT, mokytoja
Kauno J. ir P. Vileišių pagrindinė mokykla Daiva Micienė, matematika, mokytoja
Vilniaus jėzuitų gimnazija Antanas Dzimidavičius, fizika, mokytojas
Šiaulių Didždvario gimnazija Daiva Bukelytė, IT, mokytoja

Creative Classrooms Lab (CCL) projekto komandos kontaktai:

Dr. Eugenijus Kurilovas, Švietimo informacinių technologijų centras,
Projekto vadovas, el. paštas: eugenijus.kurilovas@itc.smm.lt

Dr. Svetlana Kubilinskienė, Švietimo informacinių technologijų centras,
Projekto koordinatorė, el. pastas: svetlana.kubilinskiene@itc.smm.lt

Mokytoja lyderė: Virginija Birenienė, el. pastas: virginija.bireniene@gmail.com
Projekto tinklalapis: http://creative.eun.org

 

Atnaujinta: 2014-08-21