Moksleivių tarptautinių mainų programa „GOES EUROPE“

Moksleivių tarptautinių mainų programa su Vokietijos Paderborno gimnazija Neuschloss 

Mainų programos tikslai:
1.    Ugdyti mokinių tarpkultūrinio bendravimo užsienio kalba kompetencijas.
2.    Per asmeninius tėvų, mokinių ir mokytojų asmeninius ryšius kurti jaukius Europos namus.
3.    Supažindinti svečius su Lietuvos gamta, istorija, kultūra, švietimo sistema.
4.    Pažinti Vokietijos mokinių kasdienybę, švietimo sistemą, gamtos, istorijos, kultūros vertybes, gyvenseną.

Veiklos turinys:
1.    Mokinių mainai, gyvenimas šeimose, pažintis su mokykla ir gyvenamąja aplinka.
2.    Bendra veikla su Vokietijos Neuschloss gimnazijos mokiniais. (Pamokos, išvykos ir ekskursijos).
3.    Aplanko apie Paderborną, Neuschloss gimnaziją ir regioną parengimas.
4.    Lankstinuko apie gimnaziją ir Vilnių parengimas.
5.    Pristatymas gimnazijos bendruomenei.

Dalyviai, vadovai:
13-14 m. mokiniai, besimokantys 8 –I g. kl. 
Vadovės: vokiečių kalbos mokytojos Lina Čepienė ir Alma Prakaitytė.

Įvykiai:
2013 m. spalio 4-11 d. gimnazijoje lankėsi 12 mokinių iš Paderborno. Jie gyveno mūsų mokinių šeimose, lankė pamokas, mokėsi lietuvių kalbos ir folkloro. Po pamokų visi mainų projekto dalyviai kartu leido laisvalaikį, dalyvavo išvykose.
2014 m. birželio 11-18 d. mūsų gimnazijos mokiniai vyks atsakomojo vizito į Paderborną.
2014 m. rugsėjo 25 - spalio 2 d. atvyks 12 mokinių iš Paderborno.

Atnaujinta: 2014-08-21