Europos jėzuitų gimnazijų projektas (JEEP) „Žaiskime Europą!

Europos jėzuitų gimnazijų projektas (JEEP) „Žaiskime Europą!”.

Tikslas: įvertinti Europos Sąjungos politines, socialines, ekonomines, kultūros, finansų, sveikatos, pilietinių teisių problemas remiantis savo šalies, Katalikų bažnyčios, mokyklos ir asmenine patirtimi.

Atnaujinta: 2014-08-21