Projektas „Lietuvių šneka valdomos paslaugos (LIEPA)“

Lietuvių šneka valdomos paslaugos (LIEPA)

Projektas „Lietuvių šneka valdomos paslaugos (LIEPA)“ yra Ekonomikos augimo veiksmų programos 3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ įgyvendinimo priemonės Nr. VP2-3.1-IVPK-12-K „Lietuvių kalba informacinėje visuomenėje“ finansavimo sąlygų aprašu, patvirtintu 2011 m. kovo 7 d. Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus įsakymu Nr. T-27, galiojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais vykdoma priemonė.
Investiciniu projektu Lietuvių šneka valdomos paslaugos (LIEPA) siekiama, pasitelkus lietuvių šneką, sukurti paslaugų sistemą, padedančią pakinkyti kompiuterių jėgą žmonių ekonominei ir socialinei gerovei. Projekto metu siekiama sukurti informacinę sistemą LIEPA, kuri sudarytų galimybę realizuoti 6 naujai sukurtas paslaugas, internetinį portalą ir techninę įrangą.
Alternatyvų analizės metu iš geriausiai įvertintų paslaugų buvo sudarytas viešųjų paslaugų, kurios bus kuriamos projekto metu, sąrašas:

  1. Interaktyvios elektroninės lietuvių sakytinės kalbos naujovių vartosenos paslauga.
  2. Interneto naršymo programa, valdoma komandomis ir frazėmis.
  3. Kompiuterio valdymo natūralia kalba programa.
  4. Gamtos pažinimo įgūdžių ugdymo paslauga moksleiviams.
  5. Ištisine kalba valdomos ugdymo išteklių paieškos paslauga moksleiviams.
  6. Socialinės atskirties mažinimas mokantis lietuvių kalbos.

Atnaujinta: 2014-08-21