Lojoteka

01-15

2021

Pasimatymas su knyga

10-06

2020

Lojotekos atidarymo proga perduodamas Šventasis Raštas iš rankų į rankas nuo Šv. Kazimiero bažnyčios iki Lojotekos pastato

 Vytauto Sadausko SJ nuotrauka