Didieji klausimai jaunimui

DIDIEJI KLAUSIMAI JAUNIMUI
 
Remiantis įvairių mokslų – psichologijos, biologijos, astronomijos, teisės, teologijos ir kitų – įžvalgomis, knygoje pateikiama vieninga gyvenimo filosofija.
Kas yra gyvybė? Kada tampama asmeniu? Kada jaučiamės laimingi? Kokia mūsų vieta visatoje? Jeigu pasaulį sukūrė Dievas, kodėl prireikė milijardų metų, kad mes atsirastume? Ar gyvybė, protas, sąmonė negrįžtamai išnyks, ar tęs savo kelionę į Dievo slėpinį? Ką reiškia būti objektyviam ir teisingam? Kaip Kristaus žinia apie Dievo karalystę siejasi su mūsų giliausiais troškimais? Ar krikščionių religija neprarastų vertės ir reikšmės, jeigu aptiktume protingas būtybes kitose planetose? ir t. t. 
Mokslas atskleidė atomų ir molekulių abėcėlę, gamtos genetinį žodyną ir evoliucijos gramatiką. Tačiau jis nenurodo, kaip perskaityti visatos istoriją giliausiu lygmeniu: jos prasmė ir tikslas tiksliųjų mokslų metodais neprieinami. Per 13,7 milijardų kosmoso evoliucijos metų jame pasireiškė nepaprastas, nuostabą keliantis kūrybingumas: visata ne tik iškilo virš nebūties, bet, atsiradus grožiui, minčiai, meilei, atjautai, gebėjimui įsipareigoti ir laikytis pažadų, ji ėmė mėgautis gyvenimo skoniu. Šis kosmoso išradingumas įveikti kliūtis, siekiant to, kas gera ir vertinga, palaiko mumyse „gyvenančią viltį“ (1 Pt 3, 15). O krikščioniška viltis byloja, kad ne mirtis, o gyvenimas švęs galutinę pergalę. Ši „viltis neapgauna, – sako apaštalas Paulius, – nes Dievo meilė yra išlieta mūsų širdyse Šventosios Dvasios, kuri mums duota“ (Rom 5, 5).

Atnaujinta: 2015-10-09