Aktualijos

04-28

2021

Balandžio 27 d. įsteigta Centrinės Europos jėzuitų provincija (ECE), apjungianti ligšiolines Austrijos, Lietuvos-Latvijos, Šveicarijos ir Vokietijos jėzuitų provincijas.

02-02

2021