Darbas

Ieškome bibliotekos vedėjo(-s)

Kviečiame prisijungti prie mūsų besidalinančios, atviros, draugiškos bendruomenės!

INFORMACIJA APIE LAISVĄ DARBO VIETĄ

Įstaigos pavadinimas

Vilniaus jėzuitų gimnazijos padalinys – Lojoteka. Edukacinis medijų centras

Pareigos

Bibliotekos vedėja(-s). Nuo 2021 m. kovo 15 d.  

Darbo sutarties rūšis

neterminuota

Darbo vieta

Šv. Kazimiero g. 8, 01127 Vilnius

Reikalavimai

 • turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) humanitarinių ar socialinių mokslų studijų srityje. Privalumas – išsilavinimas informacijos paslaugų, bibliotekininkystės, komunikacijos srityse;
 • žinoti bibliotekininkystės teorijos pagrindus, bibliotekos veiklos, darbo su lankytojais, renginių organizavimo principus, raštvedybos pagrindus;
 • gebėti dirbti komandoje ir savarankiškai, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu lietuvių k., naudotis elektroniniais ištekliais;
 • turėti gerus darbo kompiuteriu įgūdžius;
 • mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją;
 • būti susipažinus su jėzuitų švietimo specifika;
 • mokėti bent vieną iš trijų Europos Sąjungos darbo kalbų (anglų, prancūzų ar vokiečių);

Funkcijos

 • vykdo mokyklos bendruomenės ir išorės vartotojų kokybišką aptarnavimą;
 • padeda bendruomenės nariams ir išorės vartotojams savarankiškai mokytis remiantis supančia informacijos erdve;
 • dalyvauja vykdant kultūrinių, edukacinių, teikiamų paslaugų populiarinimo bei vartotojų įvairių medijų raštingumo veiklas;
 • komplektuoja  mokyklos bibliotekoje ugdymo procesui reikalingą programinę, informacinę, mokslo populiariąją, vaikų, metodinę literatūrą;
 • komplektuoja ir tvarko bibliotekos fondus pagal universalios dešimtainės klasifikacijos (UDK) lenteles;
 • sistemina ir kataloguoja bibliotekos fondą mokyklų bibliotekų informacinėje sistemoje (MOBIS), naudoja informacines technologijas (IT) savo darbe;
 • pildo, tvarko ir saugo mokyklos bibliotekos fondo ir darbo apskaitos dokumentus;

Darbo laiko norma:

1,0 etatas                                                                                           

Darbo užmokestis:

973,50  Eur (su mokesčiais)

Dokumentai, kurie turi būti pateikti

 • Prašymas leisti dalyvauti atrankoje;
 • Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
 • Gyvenimo aprašymas (CV);
 • Motyvacinis laiškas.

Dokumentų priėmimo vieta

Gimnazijos raštinė: Augustijonų g. 5, 01127 Vilnius

Dokumentus pateikti tik el.paštu: admin@vjg.lt

Dokumentų priėmimo laikas:

2021 m. vasario 10 – kovo 3 d.

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai

Suinteresuotiems konkursu asmenims, ketinantiems teikti savo kandidatūrą, bus atsiųstas Lojotekos. Edukacinio medijų centro veiklos aprašymas. Dėl veiklos aprašymo ar kilus klausimams, prašome kreiptis el.paštu: lojoteka@gmail.com.

Pretendentai, geriausiai atitinkantys konkursinės atrankos reikalavimus, bus informuojami asmeniškai ir kviečiami pokalbio.

 

Vilniaus jėzuitų gimnazija, juridinio asmens kodas 291812440, buveinės adresas Augustijonų g. 5, Vilnius, Jūsų pateiktus duomenis vadovaudamasi Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nuostatomis naudos konkurso laisvoms pareigybėms užimti tikslais.

Kandidatų pateikiami gyvenimo aprašymai (CV) ir kiti duomenys laisvoms pareigybėms užimti įvykdžius konkursą dėl konkrečios pareigybės yra sunaikinami ir nekaupiami, išskyrus atvejus, jeigu kandidatas pats nurodo, kad sutinka, jog įstaiga kauptų jo duomenis, jeigu atsirastų kita laisva darbo vieta konkursui dalyvauti arba iki to momento, kada kandidatas pateiks prašymą dėl duomenų sunaikinimo.
Kitos naujienos


28-12

2020

Kviečiame pradinių klasių mokytoją prisijungti prie mūsų kolektyvo nuo 2021 m. rugsėjo 1 d.

Dokumentų pateikimo laikas: 2021 m. sausio 4 - vasario 1 d.

09-07

2020

Gimnazija ieško audiovizualinių medijų specialisto. Reikalavimai ... 

13-06

2018

Vilniaus jėzuitų gimnazijos bendruomenė nuo rugsėjo mėn. laukia naujų, smalsių, mokymosi ir pažinimo nuotykį pasirengusių kartu patirti mokytojų: anglų kalbos, matematikos, prancūzų kalbos ir tikybos.