Darbas

Ieškome anglų k. mokytojo(-s)

Kviečiame prisijungti prie mūsų besidalinančios, atviros, draugiškos bendruomenės!

INFORMACIJA APIE LAISVĄ DARBO VIETĄ

Įstaigos pavadinimas

Vilniaus jėzuitų gimnazija

Pareigos

Anglų kalbos mokytojas. Nuo 2021 m. rugsėjo 1 d.  

Darbo sutarties rūšis – terminuota (vaiko priežiūros atostogų metu).

Darbo vieta

Augustijonų g. 5, 01127 Vilnius

Reikalavimai

 • būti susipažinus su Jėzuitų pedagogika;
 • turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
 • anglų kalbos mokytojo kvalifikacija;
 • mokėti naudotis informacinėmis technologijomis;
 • gerai mokėti lietuvių kalbą,  jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 (Žin., 2003,  Nr.123-5618), reikalavimus.

Funkcijos

pamokų vedimas, planavimas ir organizavimas 5-8 gimnazijos klasių mokiniams.

Darbo laiko norma: 16-20 kontaktinių valandų.

Atlyginimo už darbą pasiūlymas priklauso nuo kandidato darbo stažo ir kvalifikacijos.

Dokumentai, kurie turi būti pateikti

 • Prašymas leisti dalyvauti atrankoje;
 • Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;
 • Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopija;
 • Pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopija;
 • Gyvenimo aprašymas (CV);
 • Motyvacinis laiškas.

Dokumentų priėmimo vieta

Dokumentus siųsti tik el. paštu admin@vjg.lt, tema „Anglų kalbos mokytojas“

Dokumentų priėmimo laikas: 2021 m. liepos 1-30 d.

Pretendentai, atitinkantys konkursinės atrankos reikalavimus, bus informuojami asmeniškai ir kviečiami pokalbio.

Planuojamos atrankos pokalbių datos: rugpjūčio 5-6 d.

Vilniaus jėzuitų gimnazija, juridinio asmens kodas 291812440, buveinės adresas Augustijonų g. 5, Vilnius, Jūsų pateiktus duomenis vadovaudamasi Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nuostatomis naudos konkurso laisvoms pareigybėms užimti tikslais.

Kandidatų pateikiami gyvenimo aprašymai (CV) ir kiti duomenys laisvoms pareigybėms užimti įvykdžius konkursą dėl konkrečios pareigybės yra sunaikinami ir nekaupiami, išskyrus atvejus, jeigu kandidatas pats nurodo, kad sutinka, jog įstaiga kauptų jo duomenis, jeigu atsirastų kita laisva darbo vieta konkursui dalyvauti arba iki to momento, kada kandidatas pateiks prašymą dėl duomenų sunaikinimo.

 
Kitos naujienos


25-06

2021

Kviečiame prisijungti prie mūsų besidalinančios, atviros, draugiškos bendruomenės!

08-02

2021

Kviečiame prisijungti bibliotekos vedėją prie mūsų kolektyvo nuo 2021 m. kovo 15 d.

Dokumentų pateikimo laikas: 2021 m. vasario 10 - kovo 3 d.

28-12

2020

Kviečiame pradinių klasių mokytoją prisijungti prie mūsų kolektyvo nuo 2021 m. rugsėjo 1 d.

Dokumentų pateikimo laikas: 2021 m. sausio 4 - vasario 1 d.

09-07

2020

Gimnazija ieško audiovizualinių medijų specialisto. Reikalavimai ... 

13-06

2018

Vilniaus jėzuitų gimnazijos bendruomenė nuo rugsėjo mėn. laukia naujų, smalsių, mokymosi ir pažinimo nuotykį pasirengusių kartu patirti mokytojų: anglų kalbos, matematikos, prancūzų kalbos ir tikybos.