Darbas

Ieškome pailgintos dienos grupės mokytojo(-s)

Kviečiame prisijungti prie mūsų besidalinančios, atviros, draugiškos bendruomenės!

INFORMACIJA APIE LAISVĄ DARBO VIETĄ

Įstaigos pavadinimas

Vilniaus jėzuitų gimnazija

Pareigos

Pailgintos dienos grupės mokytojas. Nuo 2021 m. rugsėjo 1 d.  

Darbo sutarties rūšis – terminuota (iki 2022 m. birželio 30 d.) Su galimybe sudaryti neterminuotą.

Darbo vieta

01127 Vilnius, Augustijonų g. 5

Reikalavimai

 • Gebėti planuoti popamokinę vaikų veiklą, atitinkančią mokinių amžiaus poreikius patalpose ir lauke;
 • Gebėti padėti vaikams atlikti namų darbų užduotis;
 • Gebėti ne tik mokyti, bet ir mokytis;
 • Gebėti bendradarbiauti su klasės mokytoju ir tėvais (globėjais, rūpintojais);
 • Būti atviram jėzuitų pedagogika grįstai ugdymo sistemai.

Privalumai

 • Pedagoginis išsilavinimas ar noras jį įgyti
 • Patirtis dirbant su vaikais
 • Kūrybinis pedagoginių situacijų sprendimas

Funkcijos

Organizuoti popamokinę ugdomąją mokinių veiklą ir joje dalyvauti: ruošiant namų darbus, paaiškinti mokytojo skirtas užduotis ir talkinti jas atliekant; Organizuoti saugią mokinių priežiūrą, kryptingą pažintinę, meninę, sportinę veiklą grupės patalpose ir edukacinėse aplinkose. Pranešti tėvams (globėjams, rūpintojams) apie mokinių savijautą, sveikatą, elgesį, veiklą pailgintos dienos grupėje. Kartu su grupės klase dalyvauti bendruomenės formavimo veiklose, vertybių ugdymo programose.

Darbo laiko norma: 0,5 etato (20 val. per savaitę)

Darbo laikas: nuo 14.00 iki 18.00 val.

Atlyginimas: 800 € (neatskaičius mokesčių)

Dokumentai, kurie turi būti pateikti

 • Prašymas leisti dalyvauti atrankoje;
 • Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;
 • Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
 • Gyvenimo aprašymas (CV).
 • Motyvacinis laiškas

Dokumentų priėmimo vieta

Dokumentus siųsti tik el. paštu admin@vjg.lt, tema „Pailgintos dienos grupės mokytojas“

Dokumentų priėmimo laikas: 2021 m. birželio 30 iki rugpjūčio 5 d. imtinai.

Pretendentai, atitinkantys konkursinės atrankos reikalavimus, bus informuojami asmeniškai ir kviečiami pokalbio.

Planuojamos atrankos pokalbių datos: rugpjūčio 19-20 d.

Vilniaus jėzuitų gimnazija, juridinio asmens kodas 291812440, buveinės adresas Augustijonų g. 5, Vilnius, Jūsų pateiktus duomenis vadovaudamasi Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nuostatomis naudos konkurso laisvoms pareigybėms užimti tikslais.

Kandidatų pateikiami gyvenimo aprašymai (CV) ir kiti duomenys laisvoms pareigybėms užimti įvykdžius konkursą dėl konkrečios pareigybės yra sunaikinami ir nekaupiami, išskyrus atvejus, jeigu kandidatas pats nurodo, kad sutinka, jog įstaiga kauptų jo duomenis, jeigu atsirastų kita laisva darbo vieta konkursui dalyvauti arba iki to momento, kada kandidatas pateiks prašymą dėl duomenų sunaikinimo.
Kitos naujienos


08-02

2021

Kviečiame prisijungti bibliotekos vedėją prie mūsų kolektyvo nuo 2021 m. kovo 15 d.

Dokumentų pateikimo laikas: 2021 m. vasario 10 - kovo 3 d.

28-12

2020

Kviečiame pradinių klasių mokytoją prisijungti prie mūsų kolektyvo nuo 2021 m. rugsėjo 1 d.

Dokumentų pateikimo laikas: 2021 m. sausio 4 - vasario 1 d.

09-07

2020

Gimnazija ieško audiovizualinių medijų specialisto. Reikalavimai ... 

13-06

2018

Vilniaus jėzuitų gimnazijos bendruomenė nuo rugsėjo mėn. laukia naujų, smalsių, mokymosi ir pažinimo nuotykį pasirengusių kartu patirti mokytojų: anglų kalbos, matematikos, prancūzų kalbos ir tikybos.