Pranešimai

VIVAT CLASSICA 2017

Pradedame pasiruošimą tradiciniam koncertui „VIVAT CLASSICA“, kuris įvyks 2017 m. gruodžio 4 d., pirmadienį, 18 val. Vilniaus jėzuitų gimnazijos Didžiojoje salėje.

Šiame koncerte kviečiame dalyvauti Vilniaus jėzuitų gimnazijos mokinius, kurie mokosi Vilniaus muzikos mokyklose, studijose ar privačiai ir groja įvairiais muzikos instrumentais, dainuoja.
Akompanavimui mechaniniai įrašai nebus naudojami.

Prašome iki š.m. lapkričio 15 d. užpildyti koncerto dalyvio anketą (jas turi muzikos mokytojai). Koncertinių programų perklausa vyks lapkričio 21 d., antradienį nuo 14.20 iki 16 val. muzikos kabinete. Su muzikos mokytojais turės būti sutartas konkretus tos dienos arba kitas laikas.

Sutelkime gražiausias mintis, kūrybiškiausias širdis. Brandžiais darbais įprasminkime adventinį laikotarpį.

Muzikos mokytojai
Kitos naujienos


03-10

2017

Spalio 1 d., sekmadienį, vyko VJG bendruomenės sporto šventė Guopstose. Gaivus rudeniškas oras dalyviams leido mėgautis aktyviu poilsiu ir smagiai praleisti laiką. Šventėje dalyvavo daugiau nei pusšimtis gimnazijos bendruomenės narių: mokiniai nuo 5 iki IV kl., jų tėvai, broliai ir seserys...

29-09

2017

2017-10-03 vyks visų klasių tėvų susirinkimai: 5 klasių tėvai renkasi 17.30 val. Didžiojoje salėje, kitų klasių tėvai - 18.00 val. nurodytuose kabinetuose (patalpų sąrašas skelbiamas prie budėtojos).

29-09

2017

Esame numatę susitikimus šv. Kazimiero bažnyčioje tėvams ir vaikams, stojantiems į Vilniaus jėzuitų gimnaziją. Pristatysime ir aptarsime svarbiausias tikybos egzamino temas iš knygos Didieji klausimai vaikams ir tėvams. Susitikimai vyks...

28-09

2017

Skelbiame šių metų būrelių tvarkaraštį!!!

Nuo spalio 2 d. gimnazijoje prasideda būreliai. 

26-09

2017

Rugsėjo 28 d. vyks Mokytojų tarybos posėdis. Ketvirtadienio pamokų laikas bus trumpinamas.