Tėvams

Kvietimas į šv. Mišias

Mieli Tėveliai ir Mokytojai,

kviečiame jus į tradicines bendruomenės šv. Mišias trečiadienį, kovo 18 d. 18 val. gimnazijos koplyčioje. Atneškime Viešpačiui savo padėkas, prašymus, troškimus, kad Jis laimintų mūsų šeimas ir bendruomenę, padėtų prasmingai laukti šv. Velykų slėpinio.

VJG sielovada/tėvų maldos grupė
Kitos naujienos


24-02

2015

Gavėnia – laikas, kai ypatingai veikia Dievo malonė. Linkėdami gausių malonių kviečiame visus į Šv.Mišias

šį trečiadienį (vasario 25 d.) 18.00 val. gimnazijos koplyčioje .

VJG sielovada/tėvų maldos grupė

27-01

2015

Kviečiame dalyvauti pirmajame VJG Šokių vakare, kuris vyks sausio 30 d. (penktadienį) 19.00-21.30 val. VJG Didžiojoje salėje. Renginio programoje ...

30-09

2014

Paskelbtas mokytojų konsultacijų laikas 2014–2015 m. m., kviečiame susipažinti.

30-09

2014

Kviečiame lankyti pramoginius šokius. Dar yra trys laisvos vietos. Užsiėmimai vyksta antradieniais 18:30, Jėzuitų gimnazijoje.

Šokių vadovas Vadimas Šuško.

23-09

2014

Ką atsakytumėte, jei jūsų paklaustų: „Kas yra krikščionybė?“ „Kodėl Jėzus mirė?“ „Kaip tikėjimas gali pakeisti gyvenimą?“
Susimąstėte? Norite rasti atsakymus?
Kviečiame jus į Alfa kursą!