Pranešimai

Informacija apie laisvą lietuvių k. mokytojo darbo vietą

Įstaigos pavadinimas
Vilniaus jėzuitų gimnazija
Pareigos 
Lietuvių kalbos mokytojas. Nuo 2019 m. sausio 21 d.  
Darbo sutarties rūšis – terminuota (vaiko priežiūros atostogų metu).
Darbo vieta
01127 Vilnius, Augustijonų g. 5
Reikalavimai
- būti susipažinus su Jėzuitų pedagogika; 
- turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
- Lietuvių kalbos mokytojo kvalifikacija (pageidautina vyr. mokytojo ar metodininko kvalifikacija);
- puikūs bendravimo įgūdžiai su vaikais;
Funkcijos
pamokų vedimas, planavimas ir organizavimas 5–8  klasių mokiniams;
Darbo laiko norma: 15 kontaktinių valandų per savaitę;
Dokumentai, kurie turi būti pateikti
Prašymas leisti dalyvauti atrankoje;
Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;
Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
Pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopija;
Gyvenimo aprašymas (CV).
Motyvacinis laiškas;
Dokumentų priėmimo vieta
Gimnazijos raštinė
01127 Vilnius, Augustijonų g. 5
Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai
Raštinės darbo laikas:
 I–V 9.00–13.00 val.
 Pasiteirauti galima telefonu: (5) 2615436
el. paštu admin@vjg.lt 
Dokumentus galima pateikti asmeniškai arba siųsti el. paštu.
Dokumentų priėmimo laikas
2018 m. gruodžio  5–20 d.
Pretendentai, geriausiai atitinkantys konkursinės atrankos reikalavimus, bus informuojami asmeniškai ir kviečiami pokalbio.

Vilniaus jėzuitų gimnazija, juridinio asmens kodas 291812440, buveinės adresas Augustijonų g. 5, Vilnius, Jūsų pateiktus duomenis vadovaudamasi Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nuostatomis naudos konkurso laisvoms pareigybėms užimti tikslais.

Kandidatų pateikiami gyvenimo aprašymai (CV) ir kiti duomenys laisvoms pareigybėms užimti įvykdžius konkursą dėl konkrečios pareigybės yra sunaikinami ir nekaupiami, išskyrus atvejus, jeigu kandidatas pats nurodo, kad sutinka, jog įstaiga kauptų jo duomenis, jeigu atsirastų kita laisva darbo vieta konkursui dalyvauti arba iki to momento, kada kandidatas pateiks prašymą dėl duomenų sunaikinimo.
Kitos naujienos


28-11

2018

Gruodžio 5d. (trečiadienį)  minėsime pyragų dieną. Kviečiame visus  prisijungti prie šios akcijos įgyvendinimo. Jūsų atnešti pyragai bus pardavinėjami  pertraukų metu, o už juos surinktos lėšos bus skirtos Pal. kun. Mykolo Sopočkos hospiso vaikų skyriaus statybai. Nelikime abejingi!

19-11

2018

Prieš mėnesį pradėjo bibliotekoje veikti Mobis (Mokyklų bibliotekų informacinė sistema). Tai reiškia, kad knygos išduodamos, grąžinamos kompiuteriu per sistemą. Ateityje prie sistemos galima bus prisijungti visiems norintiems, paėmusieji galės matyti paimtas knygas, grąžinimo terminus, ieškoti knygų kataloge, užsisakyti knygų. Naujoje bibliotekoje stovės savitarnos įrengimai.

19-11

2018

Džiaugiamės, jog gausėja ratas tėvelių įsitraukusiųjų į programą ir taip prisidedančių prie Vilniaus jėzuitų gimnazijos bei Lietuvos jėzuitų misijos įgyvendinimo. Įsitraukimas tampa ypač aktualus šiandien, kai pasitinkame Jėzuitų misijos Lietuvoje 450-uosius jubiliejinius metus.

15-11

2018

Vilniaus jėzuitų gimnazijai reikalingas valytojas(-a) nuo 2018-12-3.

05-11

2018

Lapkritis prasidėjo džiugiai – šiandien, lapkričio 5 dieną, pasirašėme projekto, bendrai finansuojamo iš ES struktūrinių fondų lėšų, sutartį. Pagal šią sutartį mūsų projekto "Audiovizualinių medijų edukacijos centro Vilniaus jėzuitų gimnazijoje įrengimas" įgyvendinimui skiriama iki 263 904,60 Eur finansavimo iš ES struktūrinių fondų lėšų. Bendra projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma – 351 872,80 Eur. Gimnazija prie projekto įgyvendinimo prisideda beveik 88 tūkst. Eur suma.