Pranešimai

Šventė – laikas pažinti, pamilti, dalintis

           Persmelkdamas skvarbiu akių žvilgsniu ir apkabinamas plačia šypsena Popiežius Pranciškus  ragino mus prieš tris mėnesius: „Būkite drąsūs! Sekti Jėzumi – uždegantis nuotykis, suteikiantis mūsų gyvenimui prasmę, leidžiantis pasijausti bendruomenės dalimi, o ta bendruomenė mus drąsina, lydi, įpareigoja tarnauti kitiems“. 
          Prieš 450 metų uždegti drąsos tarnauti kitiems ir gyvenimo prasmės siekio, 1569 metų  rugsėjo 28 d. į Vilnių atvyko pirmieji jėzuitai: ispanas, anglas, čekas, olandas ir du lenkai. Keturi pastarieji čia pasiliko ir davė pradžią du šimtmečius trukusiai ir ilgainiui stiprėjusiai jėzuitų misijai Lietuvoje. Po Pirmojo Pasaulinio karo jėzuitai atsikūrė Vilniuje ir Lietuvoje. Išgyvenę pogrindžio patirtį sovietmečiu, misiją tęsia iki šiol.
         Lietuvos Respublikos Seimas, remdamas Lietuvos jėzuitų socialinį dialogą, kuriuo siekiama plėtoti švietimo, mokslo, kultūros ir socialinę veiklą, 2019 metus paskelbė Jėzuitų misijos Lietuvoje metais.
        Trijų Karalių iškilmės dieną Lietuvos jėzuitai kartu su misijos bendradarbiais ir bičiuliais kvietė švęsti jubiliejinių metų pradžią visoje Lietuvoje.
        Vilniaus šv. Kazimiero bažnyčioje 10.30 val. Eucharistijai vadovavo buvęs šios bažnyčios rektorius Kauno arkivyskupas Lionginas Virbalas SJ. Homilijoje arkivyskupas pabrėžė, kad ši diena – istorinė diena, jungianti abi progas: ir Trys Karaliai, ir jėzuitai ieškojo Dievo, kad suradę pagarbintų ir uždegtų kitus. Juos vedė žvaigždė – išmintis. Tik išmintingi linkę ieškoti.  Šiandien taip pat esame kviečiame keliauti – pakilti nuo sofos, keliauti Dievo link priimant kasdienybės iššūkius.
       Bendrą maldos laiką praturtino Vilniaus jėzuitų gimnazijos choras bei bažnyčios jaunieji giesmininkai. Žinią apie jubiliejinius metus paskelbė Trys Karaliai, nešini auksu, smilkalais ir mira. Išminčiai pakvietė tarti sveikinimo žodį LR Seimo Švietimo ir mokslo komiteto pirmininko pavaduotoją Vytautą Juozapaitį, stebėti video medžiagą apie jėzuitų misijos tikslą. Apie jėzuitų veiklos fenomeną kalbėjo istorikas dr. Liudas Jovaiša teigdamas, kad visavertis istorijos minėjimas visada yra toks: kalbėti apie praeitį, aktualią ateičiai – tokiai, kokia ji mums atrodo šiandien
       Kasparas, Baltazaras ir Merkelis jubiliejinius metus kvietė išgyventi kaip dovaną, lydimą šūkio: pažinti, pamilti, dalintis! Pažinti – su nuostaba žavėtis ir skonėtis Dievo Apvaizdos rašoma 450 metų istorija įjungiant vaizduotę ir pojūčius, gėrėtis aptiktais istorijos deimančiukais, kaip gyvenimo kasdienybės prieskoniais ir atgaiva nuo rutinos. Pamilti – sirgti rūpesčiu sužinoti daugiau, suprasti daugiau, įsigilinti nuodugniau, vienu žodžiu, – Magis. Dalintis – įsipareigoti konkrečiai bendruomenei ir būti atviriems pasauliui, remtis tradicijomis ir atsiverti naujovėms, rūpintis bendrais namais – pasauliu, mąstyti globaliai ir veikti lokaliai.
      Dalinimosi dovanos patirties apkabintas ir apkabinta buvo kiekvienas ir kiekviena bažnyčios šventoriuje. Susirinkusieji buvo vaišinami kvapnia jėzuitų sriuba – žirniene. Tikėtina, kad tokia žirnienė garavo ant jėzuitų pietų stalo ir prieš 450 metų.
Pažinkime, pamilkime, dalinkimės, kad pasijaustume bendruomenės dalimi, kuri drąsina ir įpareigoja tarnauti kitiems ir būti žmonėmis dėl kitų.
 
Dėkojame prof. dr. Rimvydui Laužikui už konsultacijas gastronomine tema.
Ypač esame dėkingi Lietuvos kariuomenės Sausumos pajėgoms už bendradarbiavimą – pagalbą išgyventi „Dalinimosi“ dovanos patirtį.
ses. Edita Šicaitė, SSC
Vilniaus jėzuitų gimnazija
Kitos naujienos


03-01

2019

Artėjantys 2019 metai mums bus ypatingi, tad kviečiame švęsti drauge!

Jau sausio 6 d. 10.30 val. Šv. Kazimiero bažnyčioje susitikime ir pradėkime Jėzuitų misijos Lietuvoje 450 metų jubiliejų su šūkiu "Pažinti, Pamilti, Dalintis".

19-12

2018

GIMNAZIJA ATIDARYTA: gruodžio 27–28, 31 d. nuo 9 iki 15 val. interesantai raštinėje priimami 9.00–12.00 val.; 
biblioteka dirba nuo 10.00 iki 13.00 val.; 
buhalterija interesantų laukia 10.00–13.00 val. sutartu laiku. Rašyti bu@vjg.lt;
Sausio 2 d. gimnazija nedirba.

 

10-12

2018

Gruodžio 5 d. mūsų gimnazijoje vyko „Pyragų diena“, subūrusi didelę dalį bendruomenės narių, padėjusių surinkti 918,32 eurų Pal. kun. Mykolo Sopočkos hospiso vaikų skyriaus statybai. Jie buvo kviečiami ne pirkti, o aukoti, taip skleidžiant bendruomeniškumą.
Paklausus keletos mokinių..

04-12

2018

Gruodžio 6 dieną, ketvirtadienį, 7 val. 15 min. kviečiame į Advento Šv. Mišias žvakių šviesoje, Šv. Kazimiero bažnyčioje.

 

04-12

2018

Kiekvieną rudenį tradiciškai grupė gimnazijos pirmųjų ir aštuntų klasių moksleivių  išvyksta į Vokietiją – taip kiekvienais mokslo metais prasideda Vilniaus jėzuitų gimnazijos ir Bonos Šv. Aloyzo jėzuitų kolegijos mainų programa. Rudenį mes važiuojame į Boną, o pavasarį laukiame vokiečių moksleivių Lietuvoje.   Prieš vykdami į Vokietijoje internetinėje erdvėje užmezgėme kontaktus su mūsų partneriais. Kai kurie spėjo ir susidraugauti, tad nekantriai laukėme susitikimo.