Pranešimai

Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas 2019

Vilniaus jėzuitų gimnazija pasirašė sutartį su NEC dėl Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo (NMPP) vykdymo 2019 m. Tyrime dalyvauja 6 klasės. Mokinių darbai nėra vertinami pažymiais, nustatomas pasiekimų lygis pagal BUP. NEC sugeneruoja ir atsiunčia mokinio asmeninį profilį, klasės, mokyklos ataskaitas. 
2019 m. NMPP 8 klasėje iki šiol vykdytu formatu nebus vykdomas – planuojama vykdyti bandomąjį 8 klasės matematinio ir gamtamokslio ugdymo pasiekimų vertinimą elektroninėje erdvėje: mokiniai atliks matematikos ir gamtos mokslų testus (po 60 min.). Per kelerius metus numatoma kompiuterizuoti ir modernizuoti visą NMPP vykdymą. Naująją NMPP versiją, kuri trumpai vadinama e-NMPP, planuojama iki galo įdiegti 2021 m.
6 klasių NMPP testų (įprastų - popierinių) vykdymo tvarkaraštis:
Balandžio 15 d. – Rašymas (45 min.)
Balandžio 17 d. – Skaitymas (45 min.)
Balandžio 30 d. – Matematika (45 min.)
8 klasių e-NMPP testai bus vykdomi gegužės 7 arba 9 d. (mokinius į srautus skirsto NEC, mokinių suskirstymo į srautus skelbimas iki balandžio 22 d.)
6 ir 8 klasių mokiniai pildyms mokinio klausimynus, tam reikalingi mokinių tėvų sutikimai.
Daugiau informacijos: https://www.nec.lt/342/Kitos naujienos


20-03

2019

Kovo 10–13 dienomis Vilniaus jėzuitų gimnazijos mokinių ir mokytojų grupė turėjo išskirtinę progą apsilankyti Ženevoje, CERN. Įspūdžiai, žinoma, neišdildomi.

Iš savo kelionės išsivežame ne tik pradines žinias apie dalelių fiziką, didžiojo hadronų greitintuvo veikimo principą ar apsisukusias galvas, pamačius CMS detektorių 100 metrų po žeme – ši išvyka mums buvo ir autentiškos mokslininkų gyvenamosios aplinkos stebėjimas, pyrago dalijimasis su mūsų viešbutyje gyvenančiais fizikais, netyčiniai susidūrimai su čia dirbančiais lietuviais ir valandų valandas su jais trunkantys pokalbiai apie kvantinę fiziką ar gyvenimą. 

18-03

2019

Vilniaus jėzuitų gimnazijos mokiniai dalyvavo Vytauto Didžiojo universitete vykusiame respublikiniame vyresniųjų klasių moksleivių skaitovų konkurse; Lietuvių kalbos ir literatūros olimpiadoje Lietuvos ir užsienio lietuviškų mokyklų 9–12 klasių mokiniams; Lietuvos radijo diktorės Undinės Nasvytytės vardo moksleivių skaitovų konkurse. Džiaugiamės rezultatais!!!

 

13-03

2019

Kovo 2 dieną vykusioje VU MIF matematikos olimpiadoje Gustas Pranckietis (Im) laimėjo III vietą. Sveikiname su puikiu pasirodymu!

25-02

2019

Vilniaus jėzuitų gimnazijai reikalingas informacinių technologijų mokytojas.

14-02

2019

Brangūs Tėveliai, Mokytojai ir kt. Darbuotojai,

Kviečiame jus į mūsų gimnazijos bendruomenės šv. Mišias trečiadienįvasario 20 d., 18 val. gimnazijos koplyčioje (įėjimas į naująją koplyčią pro geležinius vartus Šv. Kazimiero bažnyčios pagrindinio įėjimo kairėje). Prašome nevėluoti.

Būkite drąsūs ir nenuleiskite rankų, nes laukia atlygis už jūsų triūsą (2 Kr 15, 7)

Tėvų maldos grupė/VJG sielovada