Pranešimai

DĖL ŠV. MIŠIŲ NUO KOVO 16 D. IKI KOVO 29 (IMTINAI)

Lietuvos jėzuitų provincija atsižvelgdama į Valstybės nuolat atnaujinamus sprendimus ir rekomendacijas, kuriomis griežtai prašoma atsisakyti vaikščiojimų, kad ir į nedidelius susitikimus bei maldos namus (ypač rūpinantis senolių gyvybe ir siekiant jaunesniųjų išmintingos atsakomybės už juos), nusprenžia nuo kovo 16 d. iki kovo 29 d. (imtinai) neaukoti Šv. Mišių Provincijai priklausančiose Vilniaus Šv. Kazimiero, Kauno Šv. Pranciškaus Ksavero, Šiaulių Šv. Ignaco bei VU Šv. Jonų bažnyčiose. Bažnyčios bus atidarytos asmeninės maldos laikui, sudarytos galimybės susitikti pokalbio su kunigu. Jeigu bažnyčioje vienu metu būtų daugiau nei valstybės leistinas žmonių susibūrimui skaičius (daugiau nei 100), galimybė būti bažnyčioje bus ribojama. Rytoj, kovo 15 d., Šv. Mišios bus aukojamos įprasta tvarka, tačiau bendruomenės nariams rekomenduojama likti namuose. Atsiprašome už nepatogumus, kurie, esant šiai situacijai, yra viena iš galimybių pasirūpinti bendruomenės narių saugumu ir gyvybe.

Lietuvos jėzuitų provincijolas
t. Vidmantas Šimkūnas SJ

Primename, kad vyksta Šv. Mišių transliacijos šiuo laikotarpiu:

  • sekmadieniais 12.30 val. per LRT Plius televiziją ir LRT Klasika radijo programą;
  • kiekvieną dieną – per Marijos radiją;
  • kiekvieną dieną – tiesioginė vaizdo transliacija iš Dievo Gailestingumo šventovės.Kitos naujienos


13-03

2020

Skelbiame direktoriaus įsakymą Dėl ugdymo proceso pamokų forma stabdymo ir organizavimo virtualiai.

12-03

2020

Vilniaus jėzuitų gimnazija steigėjo sprendimu stabdo ugdymą pamokų forma nuo kovo 13 d. iki kovo 27 d.   Kovo 13 d. – savarankiško mokymosi diena namuose. Tėvai turi užtikrinti tinkamas mokinių savarankiško darbo namuose sąlygas bei padėti suplanuoti savarankiško mokymosi laiką.

Dėl ugdymosi proceso formų ir būdų nuo kovo 16 iki kovo 27 d. skelbsime gavę tikslią informaciją iš Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos.

Informacija apie VBE ir įskaitas IV klasių mokiniams bus pateikta atskirai, kai ją pateiks Nacionalinė švietimo agentūra.

Kovo 13 d. nuo 7.00 iki 15.00 val. mokiniai ar jų tėvai turi galimybę pasiimti visus daiktus iš spintelių palikdami jas tuščias ir atrakintas. 

Administracija

09-03

2020

Gimnazija, atsižvelgdama į paskelbtą valstybės lygio ekstremaliąją situaciją ir Sveikatos apsaugos bei Švietimo, mokslo ir sporto ministerijų rekomendacijas atšaukia kovo 17 d. 18.00 val. 8-ųjų klasių mokiniams ir jų tėvams planuotą susitikimą su VJG administracija (pristatoma gimnazija, pagrindiniai taikomi ugdymo principai, galimi ugdymo programų nesutapimai, ugdymo turinio ir proceso savitumai bei priėmimo tvarkos aprašas).
Iškilusius klausimus (dėl priėmimo tvarkos) prašome pateikti iki 2020-03-20 17.00 val. https://forms.gle/vDAYS83z8LYi8Vtv8

Administracija

08-03

2020

Sveikiname IIg klasės mokinę Ulą Bagdonaitę respublikinėje Lietuvių kalbos ir literatūros olimpiadoje užėmusią 1-ą vietą. Džiaugiamės.

03-03

2020

Šventės programa (tik VJG mokiniams ir mokytojams)
8.30–10.30 val. šv. Mišios šv. Kazimiero bažnyčioje, vargonuoja vargonininkai gimnazistai, koncertuoja gimnazijos mišrus choras „Krantas“. 
Biblioteka ir valgykla nedirba.
Budėtojas budi iki 16 val.