Pranešimai

SVARBU! BŪSIMŲJŲ PRADINUKŲ TĖČIAMS IR MAMOMS

Karantino laikas keičia visų mūsų planus, kurie pažymėti mėnesio dienomis ir valandomis. Keičiame ir mes: ketinanančius mokytis VJG pagal pradinio ugdymo programą pirmoje klasėje nuo 2020 metų rugsėjo 1 dienos kviečiame registruotis ir pildyti motyvacinę anketą iki kovo 30 d. 15 val. Pažymas apie vaiko ugdymą pagal priešmokyklinio ugdymo programą prašysime pateikti pasibaigus karantinui ir atskiru pranešimu nustatytos dienos.

Esate laukiami.
Jūsų VJG
Kitos naujienos


15-03

2020

Lietuvos jėzuitų provincija atsižvelgdama į Valstybės nuolat atnaujinamus sprendimus ir rekomendacijas, nusprenžia nuo kovo 16 d. iki kovo 29 d. (imtinai) neaukoti Šv. Mišių Provincijai priklausančiose Vilniaus Šv. Kazimiero, Kauno Šv. Pranciškaus Ksavero, Šiaulių Šv. Ignaco bei VU Šv. Jonų bažnyčiose.

13-03

2020

Skelbiame direktoriaus įsakymą Dėl ugdymo proceso pamokų forma stabdymo ir organizavimo virtualiai.

12-03

2020

Vilniaus jėzuitų gimnazija steigėjo sprendimu stabdo ugdymą pamokų forma nuo kovo 13 d. iki kovo 27 d.   Kovo 13 d. – savarankiško mokymosi diena namuose. Tėvai turi užtikrinti tinkamas mokinių savarankiško darbo namuose sąlygas bei padėti suplanuoti savarankiško mokymosi laiką.

Dėl ugdymosi proceso formų ir būdų nuo kovo 16 iki kovo 27 d. skelbsime gavę tikslią informaciją iš Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos.

Informacija apie VBE ir įskaitas IV klasių mokiniams bus pateikta atskirai, kai ją pateiks Nacionalinė švietimo agentūra.

Kovo 13 d. nuo 7.00 iki 15.00 val. mokiniai ar jų tėvai turi galimybę pasiimti visus daiktus iš spintelių palikdami jas tuščias ir atrakintas. 

Administracija

09-03

2020

Gimnazija, atsižvelgdama į paskelbtą valstybės lygio ekstremaliąją situaciją ir Sveikatos apsaugos bei Švietimo, mokslo ir sporto ministerijų rekomendacijas atšaukia kovo 17 d. 18.00 val. 8-ųjų klasių mokiniams ir jų tėvams planuotą susitikimą su VJG administracija (pristatoma gimnazija, pagrindiniai taikomi ugdymo principai, galimi ugdymo programų nesutapimai, ugdymo turinio ir proceso savitumai bei priėmimo tvarkos aprašas).
Iškilusius klausimus (dėl priėmimo tvarkos) prašome pateikti iki 2020-03-20 17.00 val. https://forms.gle/vDAYS83z8LYi8Vtv8

Administracija

08-03

2020

Sveikiname IIg klasės mokinę Ulą Bagdonaitę respublikinėje Lietuvių kalbos ir literatūros olimpiadoje užėmusią 1-ą vietą. Džiaugiamės.