Svarbu

Gimnazijai reikalingas socialinis pedagogas

Vilniaus jėzuitų gimnazijai nuo 2014 m. rugsėjo 1 d. reikalingas socialinis pedagogas 

Dokumentai priimami nuo 2014 m. rugpjūčio 20 d. iki rugpjūčio 27 d. el. paštu admin@vjg.lt
Pokalbio bus kviečiami tik atrinkti kandidatai.

Reikalavimai:
- būti susipažinus su Jėzuitų pedagogika; 
- turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
- mokėti naudotis informacinėmis technologijomis; 
- gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 (Žin., 2003,  Nr.123-5618), reikalavimus; 
- ne žemesniu kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu (pagal Bendruosiuose Europos kalbų metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygių sistemą) mokėti bent vieną iš trijų Europos Sąjungos darbo kalbų (anglų, vokiečių ar prancūzų);
 
Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:
1. prašymą leisti dalyvauti konkurse;
2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
3. išsilavinimą patvirtinančio dokumento ir jo priedo ar priedėlio kopiją;
5. gyvenimo aprašymą;
6. motyvacinį laišką. (nurodykite pagrindinius argumentus, kodėl norite dirbti VJG? Kodėl turėtumėme būtent Jus pakviesti dirbti Vilniaus jėzuitų gimnazijoje?)

Informacija teikiama: tel. 2615436, el. paštas: admin@vjg.lt
Kitos naujienos


02-07

2014

Gimnazija atrakinta 8.00–16.00 (nuo rugpjūčio 18 d. iki 18 val.)

Administracija dirba:
Birželio 25 d.–liepos 25 d. 9.00–13.00 val.
Liepos 28 d.–rugpjūčio 14 d. nedirba
Nuo rugpjūčio 18 d. 8.00–17.00 val.

Biblioteka dirba:
Birželio 25 d.–liepos 14 d. 9.00–13.00 val.
Liepos 15d.–rugpjūčio 1 d.  nedirba
Rugpjūčio 4–14 d. 9.00–13.00
Nuo rugpjūčio 18 d. 8.00–17.00