Svarbu

Atsakymas į straipsnį DELFI

Lapkričio 20 d. Vilniaus universitete vyko socialinės partnerystės forumas „Pedagogų rengimas universitete ateities Lietuvai“, skirtas aptarti visų socialinių dalininkų lūkesčius, keliamus ateities pedagogams, apibrėžti universitetų vaidmenį juos rengiant ir inicijuoti diskusiją, skirtą pedagogų rengimo paradigmos kaitai Lietuvos aukštajame moksle. Renginio metu daug dėmesio buvo skirta aktualiausių šiandienos pedagogų rengimo kokybės klausimų, problemų ir kaitos perspektyvų nagrinėjimui, tolesnei socialinių dalininkų dialogo plėtotei, diskutuota, kaip kelti mokytojo specialybės prestižą, kad kuo daugiau gabių mokinių, studentų rinktųsi šią specialybę. Buvo kalbama apie mokytojo įvaizdžio kūrimą, kuriam įtakos turi žiniasklaida.

Sutikusi dalyvauti forume džiaugiausi, kad galėsiu išsakyti savo mintis apie pedagogo darbą, paneigti prieštaringą nuomonę apie mokyklą, kurią formuoja žiniasklaida, kad galėsiu pasidžiaugti, jog esu laiminga dirbdama kitokioje mokykloje (citata iš pranešimo) „kur didžiulis dėmesys skiriamas ne tik žinioms, bet ir krikščioniškų vertybių – meilės ir užuojautos artimui, pagarbos ir tolerancijos kitaip mąstančiam – ugdymui. Labai svarbios yra sielovados ir vertybių ugdymo programos, kurias vykdant yra mokoma dalintis. Savaime niekas nėra vertybė, kol mes tuo nepasidaliname. Net ir šių mokslo metų mūsų gimnazijos šūkis yra „Dalindamiesi aukime“. Kurdami tokį mikroklimatą gimnazijoje, visi bendruomenės nariai jaučiasi daug geriau nei kolegos kitoje aplinkoje, kur į tai nekreipiama dėmesio, o tik stengiamasi duoti žinių.“

Tačiau perskaičiusi Rūtos Pukenės straipsnį DELFI portale buvau priblokšta, kaip žiniasklaida manipuliuoja informacija. Pirmiausia stebina tai, kad korespondentė, ketindama rašyti straipsnį, net nepasivargino pasikalbėti ar prisistatyti. Tuo stebėjosi ir VU atstovai, su kuriais visai nebuvo derinta, kad rengiamasi rašyti straipsnį. Žurnalistė straipsnyje Vilniaus universiteto, kaip forumą organizavusios institucijos, net nepaminėjo.

Labiausiai mane skaudina, kaip Rūta Pukenė interpretavo pasisakymą mano jaunos kolegės Vilgailės Jakštaitės, kuri pasirodžius tokiam straipsniui ir piktiems DELFI komentarams jaučiasi nesuprasta ir labai dėl to išgyvena. Štai kaip forume pristačiau Vilgailę (citata iš pranešimo)„Dauguma pedagogų mūsų gimnazijoje turi didesnį nei 21 metų darbo stažą. O jauni pedagogai, turintys iki 5 metų darbo stažą, tesudaro 15 procentų. Taigi šios apklausos rezultatai labiau atspindi vyresnės pedagogų kartos nuotaikas ir savijautą. Todėl prašau ir jaunosios kartos atstovą išsakyti keletą minčių šiame forume. Vilgailė Jakštaitė yra puikus kandidatas, nes ji ne tik baigė mūsų gimnaziją, bet ir lietuvių kalbos filologijos studijas VU. Taigi Vilgaile, su kokiais iššūkiais susiduri savo darbe?“

Noriu pabrėžti, kad Vilgailės pranešimas nebuvo pagrindinis pasisakymas. Jis teužėmė 7 minutes viso pranešimo. O Rūta Pukenė savo straipsnyje „Jauna prestižinės gimnazijos mokytoja papasakojo, kaip jaučiasi darbe“ pateikia tai kaip pagrindinį pranešimą ir su lengva ironija išsakytas kritiškas merginos mintis apie darbą mokykloje pateikia kaip didžiausią negatyvą.

Nors Vilgailė Ona Jakštaitė teigė, kad yra patenkinta darbu gimnazijoje, jaučiasi saugi bendruomenėje, gerai sutaria su mokiniais, tačiau neprisistačiusi ir asmeniškai nebendravusi žurnalistė pasirinko tik pranešimo ištraukas, neatskleidžiančias pranešimo esmės. R. Pukenė iš pozityvaus pranešimo parengė neigiamą medžiagą nesibodėdama „patobulinti“ tekstą. Cituoju V. O. Jakštaitę: „Suprantu, kad mano patirtis yra labai skirtinga nuo kitokiose mokymo įstaigose dirbančių kolegų. Kadangi šia tema ir pabendrauju, ir paskaitau, nestebina tokie nauji terminai kaip smurtas prieš mokytojus ar patyčios tarp mokinių ir mokytojų. Ir dėl vietos, kurioje dirbu, ir dėl gebėjimo valdyti klasę, tokių problemų dar neturėjau.“ Žurnalistė rašo: „Manęs nebestebina tokios sąvokos kaip smurtas ar patyčios prieš mokytojus,“ – sako neseniai Vilniaus jėzuitų gimnazijoje pradėjusi dirbti jauna lietuvių kalbos mokytoja Vilgailė Ona Jakštaitė.“ R. Pukenė, beje, netgi „žino“ ir tai, ko mokytoja visai neminėjo, ir vaizduoja ją kaip vargšelę, besiskundžiančią savo darbu.

Be to,  Rūta Pukenė ir iš viso mano pranešimo išrinko tik tą dalį, kur rado kokios nors kritikos. Savo pranešime pateikiau gimnazijos mokytojų apklausos rezultatus, nusakančius, kaip mokytojai jaučiasi bendraudami su mokiniais, kolegomis, administracija ir tėvais. (citata iš pranešimo) Į klausimą „Kaip jaučiasi mokytojas šiandieninėje mokykloje bendraudamas su mokiniais?“ dauguma mokytojų pažymėjo atsakymus džiaugsmingas, pasitikintis, laimingas, o neigiama savijauta – pavargęs. Mokytojai galėjo pakomentuoti atsakymą į šį klausimą. Dauguma (37 iš 48 apklaustųjų) pedagogų pakomentavo savo savijautą bendraujant su mokiniais teigiamai.

Į klausimą „Kaip jaučiasi mokytojas šiandieninėje mokykloje bendraudamas su mokytojais/kolegomis?“ dauguma mokytojų rinkosi atsakymus saugus, drąsus, laimingas, o neigiama savijauta – nepasitikintis. Dauguma (39 iš 48 apklaustųjų) pedagogų savo savijautą bendraujant su kolegomis pakomentavo teigiamai.

Į klausimą „Kaip jaučiasi mokytojas šiandieninėje mokykloje bendraudamas su administracija?“ dauguma mokytojų pažymėjo atsakymą saugus, mažesnė dalis – nepasitikintis, nesaugus. Manau, tai gana reta, kad mokytojų santykiai su administracija būtų apibūdinami teigiamai. Dauguma  (35 iš 48 apklaustųjų) pedagogų pakomentavo savo savijautą bendraujant su administracija teigiamai. Buvo ir neigiamų komentarų, kurie daugiausiai atspindi mokytojų lūkesčius, kad administracija daugiau ir viešiau paaiškintų savo sprendimus, daugiau informuotų kolektyvą apie problemas. 

Į klausimą „Kaip jaučiasi mokytojas šiandieninėje mokykloje bendraudamas su tėvais?“  dauguma mokytojų pažymėjo atsakymus nepasitikintis, nesaugus. Tai puikiai atspindi dabartinę situaciją, kad visuomenėje pedagogas nėra įvertintas ir gerbiamas. Dauguma (30 iš 48 apklaustųjų) pedagogų pakomentavo savo savijautą bendraujant su tėvais neigiamai.

Remiantis komentarais, galima daryti išvadą, kad mokytojai, turintys ilgą darbo patirtį, gerai išmanantys dėstomą dalyką ir pedagogiką, pasiekiantys gerų rezultatų, randa bendrą kalbą su tėvais ir sugeba išspręsti iškilusias problemas.

Rūtos Pukenės straipsnyje akcentuojama tik tai, kaip mokytojas jaučiasi bendraudamas su tėvais: „Mokytojai bijo tėvų – jaučiasi nesaugiai. Merginos žodžiams antrino ir minėtoje gimnazijoje anglų kalbos mokytoja dirbanti Dalia Siniauskienė.“ Kyla klausimas, kur didžioji dalis informacijos, pateiktos pranešime?

Iki šiol nebuvau susidūrusi su tokia situacija, kai tavo žodžiai yra iškraipomi ir negalima įrodyti, kad yra ne taip. Noriu atsiprašyti visų Vilniaus jėzuitų gimnazijos bendruomenės narių už neteisingą informaciją, pateiktą DELFI portale, nes nemanau, kad kai kuriems korespondentams rūpi, kas yra tiesa. Visą laiką didžiavausi, kad gyvenu tokioje šalyje, kur yra vertinama žodžio laisvė, kur nebijome pasakyti, ką galvojame. Bet pradedu tuo abejoti. Ar taip žodžio laisve didžiuojasi ir ją brangina žurnalistai, siekdami surasti ir parodyti, kas yra blogo pas mus? O gal tokių straipsnių tikslas yra juodinti viską, kas gražu? Nežinau...

 

Anglų kalbos mokytoja metodininkė Dalia Siniauskienė

 

Filmuota medžiaga iš Vilniaus Universiteto Socialinės partnerystės forumo.




Kitos naujienos


27-10

2014

Per mokinių atostogas administracija dirbs:

Spalio 27–28 d. 9.00–16.00 val.
Spalio 29–30 d. 9.00–13.00 val.
Spalio 31 d. administracija nedirbs

02-10

2014

2014 m. lapkričio 20 d., ketvirtadienį 18 val. gimnazijos Didžiojoje salėje tradiciniu koncertu „VIVAT CLASSICA“ bus paminėta šv. Cecilijos diena ir pradėtas pasiruošimas Vilniaus jėzuitų kolegijos įkūrimo 445 metų ir Vilniaus jėzuitų gimnazijos atkūrimo 20 metų sukakčių šventiniam koncertui.

02-10

2014

Spalio 3 dieną pamokų laikas trumpinamas ir pagal tvarkaraštį vyks tik 6 pamokos.

1. 8.00–8.35
2. 8.45–9.20
3. 9.30–10.05
4. 10.15–10.50
5. 11.00–11.35
6. 11.45–12.20

20-08

2014

Vilniaus jėzuitų gimnazijai nuo 2014 m. rugsėjo 1 d. reikalingas socialinis pedagogas 

Dokumentai priimami nuo 2014 m. rugpjūčio 20 d. iki rugpjūčio 27 d. el. paštu admin@vjg.lt
Pokalbio bus kviečiami tik atrinkti kandidatai.

02-07

2014

Gimnazija atrakinta 8.00–16.00 (nuo rugpjūčio 18 d. iki 18 val.)

Administracija dirba:
Birželio 25 d.–liepos 25 d. 9.00–13.00 val.
Liepos 28 d.–rugpjūčio 14 d. nedirba
Nuo rugpjūčio 18 d. 8.00–17.00 val.

Biblioteka dirba:
Birželio 25 d.–liepos 14 d. 9.00–13.00 val.
Liepos 15d.–rugpjūčio 1 d.  nedirba
Rugpjūčio 4–14 d. 9.00–13.00
Nuo rugpjūčio 18 d. 8.00–17.00