VJG maldoje už Ukrainą

Maldoje palaikome visą Ukrainos tautą, visus ginančius laisvę, visus laukiančius taikaus rytojaus.

VJG Ukraina 

 Visagaliam Dievui šiandien pavedam Ukrainą kalbėdami Švento Pranciškaus Taikos maldą

Šv. Pranciškaus (Taikos) malda

Viešpatie, padaryk mane

savosios ramybės pasiuntiniu

ir leisk man nešti

meilę, kur siaučia neapykanta;

santaiką, kur vyrauja barniai;

vienybę, kur yra skilimas;

tikėjimą, kur kankina abejonės;

tiesą, kur viešpatauja klaida;

viltį, kur braunasi nusiminimas;

džiaugsmą, kur slegia liūdesys;

šviesą, kur užgulusios tamsybės.

Mokytojau, padaryk, kad aš trokščiau

kitus paguosti, o ne pats būti guodžiamas;

kitus suprasti, o ne pats būti suprastas;

kitus mylėti, o ne pats būti mylimas,

nes kas duoda – gauna,

kas atleidžia, tam atleidžiama,

kas miršta, tas gimsta amžinai gyventi.

Amen.