Priėmimas į 5 klasę

Dėl stojamojo testo

Informuojame, kad stojantiesiems testai 2022-04-30 d. bus vykdomi VJG patalpose.

Konkreti informacija balandžio 28 ir/ar 29 dienomis  kandidatus pasieks el. paštu, nurodytu registruojantis.

Priėmimo komisija