COVID-19 priemonės

Siekiame užkirsti kelią viruso plitimui tarp mūsų mokinių, mokytojų ir darbuotojų, todėl pasitelkiame šias priemones:

PATEKIMAS Į GIMNAZIJĄ

 • draudžiama į gimnaziją atvykti asmenims, kuriems privaloma izoliacija, izoliacijos laikotarpiu;
 • į gimnaziją įeinama pro tris įėjimus: K (kairysis), C (centrinis), S (sporto kompleksas), kiekvienos klasės mokinys  įeina ir išeina tik pro jo klasei skirtą įėjimą, palieka lauko drabužius tik spintelėse, eina į tos dienos pirmos pamokos atrakintą (jei ne specializuotas kabinetas) kabinetą; 
 • į gimnaziją neįleidžiami tretieji asmenys, išskyrus teikiančius paslaugas, būtinas ugdymo proceso organizavimui; 
 • ribojamas mokinių tėvų, atvežančių ugdymo proceso metu vaikams namuose paliktus daiktus (pratybas, sporto inventorių, užkandžių dėžutes ir kt.), patekimas į gimnaziją;

GIMNAZIJOJE

 • visi asmenys gimnazijoje, išskyrus 1-2 klasių mokinius, dėvi nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (medicinines veido kaukes), kurios priglunda prie veido ir visiškai dengia nosį ir burną. Išimtis taikoma ugdymo proceso metu, kai neįmanoma mokyti muzikos, kalbų (fonetikos kursas) ar kt. dalykų atitinkamų temų, taip pat fizinio ugdymo, šokių pamokose bei pertraukų metu mokiniams esant lauke;
 • būdami mokykloje laisvą laiką leidžiame savo srautui priskirtuose kabinetuose ir šalia jų, naudojamės tik artimiausiais tualetais; Katakombų erdvė skirta TIK III–IV klasių mokiniams;
 • mokiniai valgykloje valgo skirtos ilgosios pertraukos numatytu laiku, išlaikant ne klasės, bet srauto burbulą;
 • valgykloje prekiaujama bandelėmis, gėrimais, vaisiais, sumuštiniais tik nuo 13.30 val. Šia paslauga mokiniai naudojasi atsakingai išlaikydami saugų atstumą.
 • mokiniai į Lojoteką gali patekti ir naudotis ja vadovaujantis Gimnazijos vadovo patvirtinta tvarka;
 • Pagal sveikatos apsaugos ministro patvirtintą reglamentą, esant tėvų, globėjų (rūpintojų) ir vaikų sutikimui, dalyvauti gimnazijoje vykdomame testavime COVID-19 ligai įtarti ar diagnozuoti.

Nuolatinis testavimosi grafikas

Grįžtant į mokyklą lapkričio 10 dieną planuojamas visų mokinių testavimas (daugiau testavimų tą savaitę nevyks).
1-2 klasių testavimas kaupinių metodu vyks įprasta tvarka.
5-8 ir I-II klasės testuojamos pirmos pamokos kabinetuose, atliekami mokytojų vedančių pamoką. Laikas - 7:30-7:55 val.
III - IV klasės testuojamos B korpuse esančioje stotelėje. Laikas 7:30 - 7:55 val.

 

(galioja nuo 2021-10-11) Mokiniai, sutikę testuotis (arba jų tėvai davę sutikimą) ir neturintys imuniteto COVID-19 ligai, profilaktiškai testuojasi savikontrolės greituoju antigeno testu 2 kartus per savaitę:

PIRMADIENIAIS IR KETVIRTADIENIAIS. Testavimo laikas 7.00–7.50 val.

Testuojami 6, 7, II, III ir IV klasių mokiniai. Visas testavimas vyks B korpuse (rusyje). Mokiniai į gimnaziją patenka pro B korpuso duris, atlikę testus eina B korpuso koridoriais prie savo spintelių ir pirmos pamokos kabinetų.

ANTRADIENIAIS IR PENKTADIENIAIS. Testavimo laikas 7.00–7.50 val.

Testuojami 5, 8, I, III ir IV klasių mokiniai. Penktokų testavimas vyks penktokų klasėse, o 8, I, III, IV klasių - 103 kabinete.
Mokiniai, kurie testuojasi 103 kabinete į Gimnaziją patenka pro kairįjį įėjimą, tada keliauja į 103 kabinetą, atlikus testus juda prie savo spintelių ir į pirmos pamokos kabinetus.
Penktos klasės mokiniai į Gimnaziją įeina pro jiems skirtą įėjimą, palieka lauko rūbus spintelėse ir keliauja į savo klasę, kur testuojasi ir lieka pamokoje.

Persirgę, pasiskiepiję ir(ar) teigiamą antikūnų tyrimą gavę mokiniai (kitaip tariant, įgiję imunitetą) prašomi informuoti gimnaziją el. paštu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį., kad būtų įtraukti į testavimo išimčių sąrašą. Taip pat imunitetą turintys mokiniai neprivalės izoliuotis klasėje (sraute) nustačius teigiamą savikontrolės testą.

VJG pastatų schema

 

Sąmoningai ir atsakingai laikomės higienos ir sveikatos taisyklių:

 • patenkant į gimnazijos patalpas naudotis prie įėjimų esančiomis rankų dezinfekavimo priemonėmis. Taip pat ir po pertraukos ar kitų veiklų, sugrįžus iš bendro naudojimo erdvių (sanitarinių mazgų, valgyklos, specializuotų kabinetų) į srauto kabinetą plauti ir/ar dezinfekuoti rankas.  
 • esant menkiausiai rizikai (jei pasireiškia ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymiai (pvz., karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.), buvo galimas kontaktas su COVID-19 užsikrėtusiu asmeniu ar kt.) rekomenduojama likti namuose
 • ugdymo proceso metu pasireiškus ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymiams, galimiems COVID-19 simptomams nedelsiant kreiptis į visuomenės sveikatos priežiūros specialistą, kuris ar kitas įgaliotas asmuo apie mokinio sveikatos būklę informuoja mokinio tėvus (globėjus, rūpintojus). Tėvams atvykus pasiimti mokino rekomenduojama vaiką registruoti pasitikrinti dėl Covid-19 ligos (koronaviruso infekcijos) tel. 1808.lt arba pildant elektroninę registracijos formą adresu www.1808.lt.

Jei paskirta izoliacija:

 • Jei mokinys izoliacijoje, savarankiškai atlieka užduotis namuose pagal el. dienyne ir Teams mokymosi aplinkoje nurodytas užduotis. Dienyne žymima „n“, o tėvai teisindami praleistas pamokas žymi priežastį „izoliacija“.
 • Jeigu turi izoliuotis ir/ar serga vienu metu 25 proc. ir daugiau klasės mokinių, priimamas sprendimas dėl ugdymo proceso tai klasei organizavimo NUOTOLINIU būdu. Būtina VISADA turėti reikiamas mokymosi priemones su savimi.

Algoritmai po kontakto su užsikrėtusiuoju COVID-19

Sąlytį su sergančiuoju|-ąja turėjo mokinys|-ė:

Sąlytį su sergančiuoju|-ąja turėjo darbuotoja|-s:

Visi algoritmai - atsisiųsti

Sprendimas dėl INFEKCIJŲ PLITIMĄ RIBOJANČIO REŽIMO švietimo teikėjuose, įgyvendinančiuose priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo programas, skelbimo tvarkos