Naujienos

09-22

2017

„Erasmus+“ programoje dalyvaujantys Vilniaus jėzuitų gimnazijos mokytojai šių metų rugsėjo 3-8 dienomis dalyvavo baigiamajame projekto „Informatinio mokymo kompetencijos mokyklai“ susitikime Portugalijoje. Mokytojai vyko..

09-22

2017

Ką atsakytumėte, jei jūsų paklaustų:
    „Kas yra krikščionybė?“
    „Kodėl Jėzus mirė?“
    „Kaip tikėjimas gali pakeisti gyvenimą?“

Susimąstėte?
Norite rasti atsakymus?                                                                                                                                                                                                                                  
Kviečiame jus į Alfa kursą

09-21

2017

Š.m spalio 1 d. (sekmadienį), Vilniaus Jėzuitų gimnazijos stovyklavietėje (Guopstose) vyks VJG bendruomenės sporto šventė. 

REGISTRACIJA VYKSTA IKI 2017 rugsėjo 29 d. Registruokis

Programa...

09-20

2017

Visą savaitę nelepinęs oras šeštadienį galiausiai pasidavė ir apdovanojo mus šiltos rudeninės saulės mirksniu. Puikiai nusiteikę, ilgiau pamiegoję, susirinkome švęsti Šeimadienio! 

09-19

2017

Vilniaus m. savivaldybės Visuomenės sveikatos biuras ragina visus mokinių tėvus susipažinti su informacija apie psichoaktyviąsias medžiagas, jų poveikį, vartojimo žalą ir pasekmes. Leidinyje yra ne tik naudingos informacijos, bet ir vertingų patarimų, kaip kalbėtis su vaikais apie priklausomybę sukeliančias medžiagas, esant poreikiui kur kreiptis pagalbos. 

09-14

2017

REGISTRACIJA  į būrelius gimnazijoje PRASIDEDA!!!
Laukiame jūsų registracijos iki rugsėjo 21 dienos!  www.vjg.lt/bureliai 
Būrelių veiklos prasidės nuo š. m. spalio 2 dienos.

09-14

2017

Tėvų maldos grupė sveikina visus, ypač naujus, gimnazijos bendruomenės narius sugrįžusius iš vasaros. Linkėdami darbingų ir sėkmingų mokslo metų kviečiame drauge prašyti Viešpaties palaimos mūsų vaikams ir mokytojams. Labai laukiame visų Šv. Mišiose ir agapėje trečiadienįrugsėjo 20 d., 18 val.  gimnazijos koplyčioje.

09-06

2017

Dievas yra pastovus. Jei jautiesi nutolusi ar nutolęs nuo Dievo, klausk, kuris iš jųdviejų nuo kurio pasitraukė!

Miela gimnazijos bendruomene,
dalinamės unikalia galimybe, kurią išvyventi kartu esate kviečiami visi. Diena, pradėta bendra malda, tampa kitokia: skuboje atsiranda lėtumo, neramybėje ramybės, sprendimuose išminties, jausenos, kad KAŽKAS tėviškai lydi ir laimina. Pradėkime dieną taip.
Tris kartus per savaitę darbo dienomis gimnazijos kapelionai – t. Algimantas SJ, t. Vytautas SJ, ir t. Artūras SJ aukoja šv. Mišias:..