Kaip tapti skaitytoju?

Registracija

 • Registruotais Lojotekos bibliotekos vartotojais gali tapti visi turintys asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
 • Vartotojai gali registruotis ir atnaujinti registracijos duomenis atvykę į Lojoteką.
 • Registruojantis Lojotekos bibliotekoje būtina pateikti asmens tapatybės dokumentą, užpildyti vartotojo registracijos kortelę.
 • Asmenys iki 16 metų registruojami pateikus užpildytą nustatytos formos jų atstovo (tėvo, įtėvio, globėjo ar rūpintojo) vartotojo (iki 16 metų) registracijos kortelę.

Registracijos forma asmeniui iki 16 metų.

Registracijos forma asmeniui nuo 16 metų.

Skaitytojo pažymėjimas

 • Skaitytojo pažymėjimas išduodamas nemokamai.
 • Praradus pažymėjimą, įsigyjamas naujas. Mokestis 5 eurai.
 • Skaitytojo pažymėjimą įsigyti ar pasikeisti galima Lojotekos infostale.   
 • Negalima naudotis kito vartotojo skaitytojo pažymėjimu, perduoti jo kitam asmeniui.
Skaitytojo pažymėjimas suteikia galimybę naudotis šiomis paslaugomis
 • Užsisakyti, rezervuoti ir pasiskolinti Lojotekos bibliotekos dokumentus, pratęsti jų skolinimo terminą.
 • Skolintis leidinius į namus iš Vilniaus jėzuitų gimnazijos bibliotekos fondo ir Lietuvos jėzuitų bibliotekos fondo:
  • Vienu metu iš fondų galima pasiskolinti – ne daugiau kaip 5 knygų 14-30 dienų laikotarpiui;
  • į namus pasiskolintų knygų grąžinimo terminą galima pratęsti 14 dienų, išskyrus atvejus, kai yra laiku negrąžintų knygų arba knyga jau užsakyta ar rezervuota kito vartotojo;
  • iki nustatyto termino negrąžinus knygos siunčiamas įspėjamasis laiškas.
 • Naudotis Lojotekos elektroniniu katalogu, užsakyti knygas ir atsiimti jas per knygomatą.
 • Naudotis savitarnos aparatais ir pačiam pasiskolinti ar grąžinti knygą.
 • Naudotis audiovizualinių medijų centru nemokamai VJG alumnams studijuojantiems audiovizualinio meno, muzikos ar multimedijų programose.

Įėjimo į biblioteką tvarka

 • Paltus, striukes, apsiaustus, rankines, portfelius palikti rakinamose spintelėse. 
 • Neleidžiama įsinešti dviračių, į skaityklas neštis riedlenčių, paspirtukų ir kt.
 • Laikytis nustatyto darbo laiko ir patalpas palikti laiku, prieš uždarant Lojoteką.

VJG