Gegužės 25, birželio 1 ir 8 nedirbsime! Gegužės 28, 29 ir 31 d. pakeistas darbo laikas

Lojotekos istorija

1995

Pradžia

Gimnazijos biblioteka, kaip ir pati gimnazija, pradėjo veikti 1995 m. Pirmiausia įsikūrė antrame mokyklos aukšte (dabar - informatikos kabinetas).

1995

1995

Suaukotos knygos

Beveik visos bibliotekos knygos buvo suaukotos. Knygas aukojo jėzuitai – Kazimieras Ambrasas SJ, Antanas Saulaitis SJ, Lionginas Virbalas SJ. Dalis knygų yra atrinktos iš jėzuitų bibliotekos, didžiuliai siuntiniai atkeliavo iš Amerikos, o kun. Antano Saulaičio SJ dėka iš ten vis dar gauname labai vertingų knygų.

1995

V. Valio indėlis

Ypač daug prie bibliotekos kūrimosi prisidėjo Vaclovas Valys, išeivis, amerikos lietuvis, geras kun. Gedimino Kijausko SJ bičiulis.

1994 m. po šv. Kalėdų Vaclovas Valys susitiko Clevelande su Lietuvos jėzuitų provincijolu kun. Jonu Boruta SJ ir kun. Antanu Gražuliu SJ. Jis įteikė jiems savo auką iš griuvėsių kylančiai Vilniaus jėzuitų gimnazijai paremti.

Praėjus vos trims savaitėms po šio susitikimo Vaclovas Valys mirė. Likusi jo sesuo Jadvyga 1995 m. balandžio mėn. persiuntė dalį Vaclovo Valio palikimo – knygas, įprasmindama tą dovaną kaip paminklą savo broliui Vaclovui.

1995

1997

Persikėlimas į kitas patalpas

Biblioteka persikėlė į šalia gimnazijos esantį pastatą, šiandien vadinamą B korpusu.

2008

iMOBIS

Bibliotekoje pradeda veikti iMOBIS (mokyklų bibliotekų informacinė sistema).

2008

2011

Dar kartą persikelia

Biblioteka grįžta į pagrindinį gimnazijos pastatą, šįkart 107 kabinetą. Buvusios patalpos B korpuse pertvarkomos į technologijų ir dailės kabinetus.

2016

Prasideda naujo pastato statybos

Leidinių gausa ir auganti bendruomenė paskatino iš naujo įvertinti modernios bibliotekos poreikį. Vilniaus jėzuitų gimnazijoje mokosi 800 mokinių, dirba virš 100 darbuotojų.

Atsižvelgiant į mokyklos poreikius, 2016 m. rytiniame Vilniaus jėzuitų vienuolyno pastatų ansamblio kieme pradėjo kilti naujasis bibliotekos pastatas, kurio architektūriniai sprendiniai šiuolaikiškai atkartoja čia stovėjusio ūkinio pastato (dviaukštės vežiminės) siluetą.

2016

2020

Baigti įrengimo darbai

2020 m. užbaigus įrengimo darbus naujoji gimnazijos biblioteka drąsiai peržengė tipinės mokyklos bibliotekos ribas. Pirmame pastato aukšte – pagrindinė bibliotekos/skaityklos erdvė (lengvai pritaikoma konferencijoms, susibūrimams), jaukios grupinio ir individualaus darbo erdvės; antrame aukšte – tyliosios erdvės individualiam bibliotekos lankytojų darbui, kūrybinė poilsio erdvė. Pastato žemutiniame aukšte įrengtos garso įrašų studija, video/foto studija, nedidelė kino salytė, fondų saugyklos, grupinio darbo erdvės, mokinių darbų galerija.

2020 pavasarį

Pavadinimo suteikimas

Daugiafunkciam bibliotekos kompleksui suteiktas pavadinimas – „Lojoteka. Edukacinis medijų centras“. Pavadinimo turinys koduoja centro misiją ir jėzuitišką kilmę.

2020 pavasarį

2021 rugsėjo 25

Lojotekos atidarymo šventė

Apie renginį „Lojoteka ir jėzuitai: tarp tradicijos ir modernumo“ skaitykite čia

1995-šiandien

Turtinga biblioteka

Šiandien bibliotekos fondus sudaro jėzuitų, mokinių, tėvų bei kitų geradarių dovanotos knygos. Bibliotekoje sukaupta turtinga meno albumų ir knygų kolekcija, kurią padovanojo Vilniaus dailės akademija ir privatūs asmenys. Palyginus su kitų gimnazijų bibliotekomis, mūsų biblioteka išskirtinai turtinga, nes buvo komplektuojama iš netradicinių šaltinių.

1995-šiandien

Apie naujosios bibliotekos projektą
2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programa

VJG