Lojoteka ir jėzuitai: tarp tradicijos ir modernumo

Lojoteka – erdvė, kurioje senojo jėzuitų vienuolyno sienos puikiai dera su inovatoriška Edukacinio medijų centro idėja, – pamažu atsiveria ne tik jėzuitų ir gimnazijos bendruomenėms, bet ir visuomenei. Rugsėjo 25 dieną į padėkos renginį buvo pakviesti jėzuitų bičiuliai, bendradarbiai ir rėmėjai, prisidėję prie Lojotekos idėjos įgyvendinimo. Nuo spalio pradžios Edukacinis medijų centras bus atviras ir miesto gyventojams bei svečiams.

Mišiose šv. Kazimiero bažnyčioje t. Antanas Saulaitis priminė, kaip Vilniaus jėzuitų gimnazijos mokiniai ir mokytojai, perkeldami knygas į biblioteką, pirmiausia pagarbiai vienas kitam perdavė Šventąjį Raštą – pačią svarbiausią Knygą. T. Saulaitis kvietė melstis ir prisiminti Dievo žodį, atsiveriantį mums, ir mūsų tariamą žodį, kuriuo atsiveriame vienas kitam.

Po šv. Mišių ir Vilniaus jėzuitų gimnazijos direktorės s. Editos Šicaitės bei Kauno jėzuitų gimnazijos direktoriaus t. Aldono Gudaičio sveikinimo žodžių Lojotekos vadovė Rūta Grišinaitė-Bernotienė su bendradarbėmis pakvietė į ekskursiją po biblioteką. Joje svečiai ne tik pamatė inovatyvias ir patrauklias Edukacinio medijų centro erdves bei kuriamus bibliotekos fondus, bet ir susipažino su paroda, pristatančia tarpukario jėzuitų gyvenimo fragmentus, žiūrėjo Algimanto Kezio filmą apie tarpukario ir vėlesnę pokario jėzuitų veiklą, sukurtą 1969 metais, minint Jėzaus Draugijos gyvavimo 400-ąsias metines.

Daugiau apie renginį pasiskaityti kviečiame čia: https://www.jezuitai.lt/naujienos/lojoteka-ir-jezuitai-tarp-tradicijos-ir-modernumo

 

VJG