Svetima ir sava, tolima ir artima Lotynų Amerika | Susitikimas su arkivyskupu Lionginu Virbalu SJ

Mieli smalsūs, reiklūs ir laukiami LOJOTEKOS lankytojai!
Lapkričio 23 d. 18 val. Lojotekoje vyks susitikimas su Lietuvos vyskupų konferencijos delegatu užsienio lietuvių katalikų sielovadai arkivyskupu Lionginu Virbalu SJ. Praėjusią vasarą Ekscelencija lankė lietuvius Lotynų Amerikos valstybėse, taigi turėjo progą gyvai susipažinti su daugybę metų ten gyvuojančiomis ir tebeveikiančiomis išeivių bendruomenėmis, apie kurias mes, deja, žinome tiek nedaug! Arkivyskupas Lionginas mielai sutiko pasidalinti šių kelionių žinia ir įspūdžiais. Ateikite – išgirsime daug įsimintinų istorijų apie tenykštes vietas ir žmones, neslopstantį išeivių palikuonių norą palaikyti ryšius su Lietuva, liudijimų apie išgyventą bendrystę ir daugelį kitų šviesių dalykų. Dabar, kai sutelktumo, vienybės ir išminties mums taip reikia, šis vakaras tebus bent mažas lašas vilties ir įkvėpimo.
Vakarą moderuos rašytoja Elvyra Kučinskaitė.
 
Iš arkivyskupo kelionių dienoraščio:
„Nuostabus jausmas, kai nuskrendi daugiau kaip dešimt tūkstančių kilometrų ir... staiga atsirandi lietuviškoje aplinkoje“.
“Brazilija, Argentina, Urugvajus - trys šalys, trys skirtingos tikrovės, bet vienas ilgesys ir troškimas“.
 
susitikimas su arkivyskupu Lionginu Virbalu SJ

VJG