Knygos „Kodėl Kryžius? Dieviška draugystė ir teisingumo galia“ (Why the Cross? Divine Friendship and the Power of Justice) pristatymas

2023 m. gruodžio 19 d. 18 val. kviečiame į dr. s. Ligitos Ryliškytės SJE, knygos „Kodėl Kryžius? Dieviška draugystė ir teisingumo galia“ (Why the Cross? Divine Friendship and the Power of Justice) pristatymą. Pokalbį su autore moderuos Vytautas Sadauskas SJ, Vilniaus šv. Kazimiero bažnyčios rektorius ir Vilniaus jėzuitų gimnazijos tikybos mokytojas.
Knyga gavo Europos katalikų teologų draugijos 2023 m. Metų teologinės knygos apdovanojimą.
 
Kodėl kryžius? Kuria prasme Dievo sprendimas mus išgelbėti per kryžių buvo „teisingas“ ar tinkamas? Ar naktis prieš aušrą turi savo vertę?
Šioje knygoje autorė sprendžia neabejotinai svarbiausią ir giliausią sisteminės teologijos klausimą: ką reiškia žmonijai būti išgelbėtai kryžiaus? Ji pateikia bibliškai ir filosofiškai pagrįstą kryžiaus teologiją, atsakančią į postmodernios pasaulietinės kultūros iššūkius. Autorė remiasi Bernardo J. F. Lonergano plėtojama augustiniškąja -tomistine tradicija ir teigia, kad kryžiaus teisingumas yra susijęs su dieviškąja draugyste. Jis tampa veiksmingas besiformuojančios visatos dinamiškoje tvarkoje, blogį paverčiant gėriu iš meilės.
 
Prof. Ligita Ryliškytė SJE, yra sesuo eucharistietė, teologijos ir medicinos mokslų daktarė, rekolekcijų vedėja, daugelio akademinių straipsnių autorė, populiariai Lietuvos auditorijai pažįstama iš publikacijų bernardinai.lt ir Kelionės žurnale. Dėsto sisteminę teologiją Boston College (JAV) ir VDU (Lietuva).
Renginio metu gali būti fotografuojama ir filmuojama. Nuotraukos ir vaizdo įrašai gali būti naudojami renginio viešinimui socialiniuose tinkluose, internetinėse svetainėse, spaudoje ir kt.
 
 
Knygos pristatymas Ryliškytė n

VJG