VJG mentorystės programa

VJG mentorystės programa

Mentorystė – tai mentoriaus ir mokinio bendradarbiavimas, kurio metu orientuojamasi į praktinį ir profesinį mokinio tobulėjimą. Tai būdas mokiniui mokytis ir augti už mokyklos ribų, sužinoti atsakymus į rūpimus klausimus, ieškoti ir rasti kelius, kaip atskleisti savo potencialą.

Mentorius – asmuo, turintis patirtį tam tikroje profesinėje ar akademinėje srityje, ar tiesiog perėjęs keliais, kuriais ruošiasi eiti mokinys. Mentorystė nesiekia nurodyti teisingų sprendimų, jos tikslas padėti nukreipti teisinga linkme. Tai palaikomasis ryšys tarp labiau patyrusio asmens, kuris dalinasi patirtimi ir žmogaus, kuris siekia tobulėti ir turi noro augti profesinėje srityje.

Bendraudami su mentoriumi mokiniai turi unikalią galimybę betarpiškai gauti atsakymus į jiems rūpimus klausimus: apie studijas universitete, egzaminus, pasirenkamuosius dalykus, įsidarbinimą, karjerą, mentorių profesinę patirtį ir daugelį kitų – priklausomai ir nuo paties mokinio poreikių.

Mentorystės esmė yra abiejų pusių noras analizuoti kelius ir kliūtis, siekti užsibrėžtų rezultatų ir mokytis iš patirčių. Tad šis bendradarbiavimas teikia naudą ne vien mokiniui – prisidėdamas prie asmenybės ugdymo, mentorius daug išmoksta apie save, įgyja patirties mokydamas, praplečia savo paties akiratį.

Parengta pagal tspmi.vu.lt ir laboratorija.eu medžiagą.

VJG Mentorystės programa

Programos tikslas – padėti mokiniams atrasti savo kelią ir sudaryti sąlygas asmeniniam mokinių ir mentorių tobulėjimui.

Programos vertybės:

  • tikslingumas: mokiniai renkasi mentorių pagal interesų sritį, ruošiasi susitikimams, gauna atsakymus į aktualius klausimus;

  • atsakomybė: tiek mentorius, tiek mokinys atsakingi už sėkmingą mentorystės patirtį (kiek įdėsi, tiek pasiimsi);

  • neformalus bendravimas: pokalbiai neformalizuoti, santykiai mezgami natūraliai, sudaromos progos bendravimui neformalioje aplinkoje.

Mentoriais tapti kviečiami visi norintys dalintis patirtimi VJG alumnai ir mokinių tėvai.

Mentorystės programoje kviečiami dalyvauti I-IV gimn. klasių mokiniai (15-18 m. amžiaus).

Mentorius suporuojamas su mokiniu (atsižvelgiant situaciją 1 mentoriui gali būti priskirti 1-3 mokiniai tam pačiam mentorystės laikotarpiui).
Jei gyvenate užsienyje, kitame mieste ar tiesiog keičiantis epidemiologinei situacijai, mentoriauti galima ir nuotoliniais būdais.

Programos eiga (pavasario semestre):

Mentorių registracija - iki vasario 7 d.

Mokinių registracija - iki vasario 1 d.

Mentorių ir mokinių supažindinimas el. paštu - iki vasario 21 d.

Mokiniai, dalyvaujantys programoje, turi pateikti tėvų pasirašytą sutikimą (išskyrus tuos, kurie šiais mokslo metais jau yra tokį pateikę).

Mentorių ir mokinių susitikimai (abiems patogiu būdu) 2-4 kartus per mėn. - kovas-balandis

Bendras visų mentorių ir mokinių susitikimas, programos užbaigimas - gegužės 5 d.

Mentoriams

Mentoriais tapti gali VJG bendruomenės nariai - alumnai ir mokinių tėvai. Ieškome įvairių sričių specialistų, norinčių dalintis. Prašome programai skirti 1-2 val. per savaitę kovo-balandžio mėn. Būtina dalyvauti (išklausyti) 2 val. pasiruošimo mentorystei seminarą, kurį rengsime vasario mėn.

Registracija mentoriams (kaupiame mentorių atsargos registrą, kreipsimės, kai atsiras norinčių bendrauti)

Mokiniams

Mokinių registracija - galite registruotis, jei norite įsitraukti bet kuriuo metu.

Išsamią informaciją apie mentorystės programą ir registraciją galite pasiekti savo Teams programoje, pasirinkę komandą „Mentorystės programa“, joje kanalą „Mentorystės programa“, o tada skirtuką „Mentorystės programa“ (žr. paveikslą). Taip pat per Sharepoint.

Teams programos langas su nurodymais, kaip patekti į Mentorystės programos puslapį.

Kontaktai pasiteiravimui

Kviečiu visais klausimais kreiptis į mane jums patogiausiu būdu:

Paulius Narušis
mentorystės programos koordinatorius

el. p.: paulius.narusis@sjedu.lt

tel. +37065073376

LinkedIn

Teams

Atnaujinta: 2021-02-28