Tėvų geradarystės programa

Dievas myli tuos, kurie dovanoja su džiaugsmu. Džiaugsmas yra meilės matas.

2017 m. gimnazijoje pradėjome įgyvendinti Tėvų geradarystės programą, kurios tikslas  - padrąsinti ir sutelkti tėvus prisidėti prie gimnazijos misijos įgyvendinimo - ugdyti  asmenis, atsidavusius kitiems, gebančius lavintis visą gyvenimą ir puoselėjančius tikėjimo, mokslo ir kultūros dialogą modernioje visuomenėje.

Tėveliai, norintys prisijungti, gali tai daryti savanoriškai prisidėdami prie įvairiausių gimnazijos vykdomų projektų ir iniciatyvų. Prisidėjimas įmanomas įvairiomis formomis: dovanojamu laiku, profesinėmis žiniomis ir konsultacijomis, aukojamomis lėšomis ar kita pagalba.

Kasmet organizuojame Tėvų geradarystės programos renginius, kuriuose tėveliams pristatome atliktus darbus, gimstančias idėjas, mažus ir didelius vaikų pasiekimus, dėkodami už kiekvieno indėlį. Organizuoti renginiai:

“Mecenatystės vakaras” (2017-12-01)

"Dalindamiesi augame" (2018-03-22)

"Pažinti, pamilti, dalintis" (2018-11-15)

"Nebijok keistis ir keisti" (2019-04-11)

"Vizija tampa tikrove" (2019-11-28)

“Būti su kitais ir dėl kitų” (2021-11-11)

“Tas daro daug, kas daug myli” (2023-03-03)

2023 m. kovo 3 d. vykusiame Tėvų geradarystės renginyje pirmąkart gimnazijos istorijoje devyniems bendruomenės nariams buvo įteikti pirmieji Vilniaus jėzuitų gimnazijos geradario ženklai:

💐Alumno Gabrieliaus bei gimnazisčių Gabijos ir Adelės tėčiui Vaidotui Deveikiui už 2017 metais gimnazijos savivaldai – Tėvų komitetui – inspiruotą nesavanaudiškos ir veiklios meilės dozę.

💐Alumnės Kornelijos tėčiui Artūrui Buivydui už subtilaus veržlumo dovaną formuojant 100 valandų savanorystės bendruomenei tradiciją ir Tėvų geradarystės programos koncepto kūrimą.

💐Už Tėvų geradarystės programos koncepto kūrimą geradario ženklas įteikiamas ir alumnų Augustės bei Martyno mamai Dovilei Urbakonienei.

💐Gimnazistų Ugniaus ir Elvio mamai Silvijai Babušytei – Paulauskienei už Tėvų komiteto kryptingos komunikacijos kokybišką startą ir kitų motyvavimą prisidėti ir veikti.

💐Alumno Justo ir gimnazijos mokinės Emilijos tėčiui Pauliui Žintikui – už jaunų mokytojų rėmimo idėją ir jos gyvastį.

💐Alumno Adomo ir Marijos Mildos tėčiui Kęstučiui Kačiušiui – už ilgametę maldos tarnystės dovaną gimnazijos Tėvų maldos grupėje, arba už dvasinio bendruomenės pamato cementavimą.

💐Abiturientės Ievos tėčiui Giedriui Jankauskui – už profesinę pagalbą vykdant gimnazijos plėtros projektus.

💐Abituriento Nojaus, gimnazisto Beno ir pradinukės Elijos tėčiui Nedui Bobinui – už utopines ir praktines idėjas, pradinio ugdymo programos startą ir pagalbą ten ir tada, kur labiausiai reikia.

💐Alumno Justino ir abituriento Povilo tėčiui Aleksandrui Balbieriui – už pandemijos metu padėtą mokiniams išdaiginti neliečiamojo kapitalo fondo idėjos sėklą bei pagalbą steigiant ir auginant fondą.

Geradario ženklas liudija, kad jo savininkas yra tikrasis Vilniaus jėzuitų gimnazijos misijos – ugdyti  asmenis, atsidavusius kitiems, gebančius lavintis visą gyvenimą ir puoselėjančius tikėjimo, mokslo ir kultūros dialogą modernioje visuomenėje – bendradarbis.

Geradario ženklą sukūrė juvelyrė Solveiga Krivičienė, o ženklo idėjiniu pagrindu tapo Šv. Kazimiero karūna iš VJG logotipo, sukurto grafikės, knygų iliustratorės Marijos Ladigaitės Vildžiūnienės.

Geradario ženklo įteikimo tradiciją tęsime kiekvienais metais, nes galime didžiuotis gimnazijos bendruomene, turtinga žmonių, kurie dovanoja savo laiką, mintis, darbą ar finansinius resursus Vilniaus jėzuitų gimnazijos labui.

Dėkojame kiekvienam, nes savo geradarystės darbais įkvepiate kitus dovanoti ir dalintis. ❤️