VJG mentorystės programa

Mentorystė – tai mentoriaus ir mokinio bendradarbiavimas, kurio metu orientuojamasi į praktinį ir profesinį mokinio tobulėjimą. Tai būdas mokiniui mokytis ir augti už mokyklos ribų, sužinoti atsakymus į rūpimus klausimus, ieškoti ir rasti kelius, kaip atskleisti savo potencialą.

Mentorius – asmuo, turintis patirtį tam tikroje profesinėje ar akademinėje srityje, ar tiesiog perėjęs keliais, kuriais ruošiasi eiti mokinys. Mentorystė nesiekia nurodyti teisingų sprendimų, jos tikslas padėti nukreipti teisinga linkme. Tai palaikomasis ryšys tarp labiau patyrusio asmens, kuris dalinasi patirtimi ir žmogaus, kuris siekia tobulėti ir turi noro augti profesinėje srityje.

Bendraudami su mentoriumi mokiniai turi unikalią galimybę betarpiškai gauti atsakymus į jiems rūpimus klausimus: apie studijas universitete, egzaminus, pasirenkamuosius dalykus, įsidarbinimą, karjerą, mentorių profesinę patirtį ir daugelį kitų – priklausomai ir nuo paties mokinio poreikių.

Mentorystės esmė yra abiejų pusių noras analizuoti kelius ir kliūtis, siekti užsibrėžtų rezultatų ir mokytis iš patirčių. Tad šis bendradarbiavimas teikia naudą ne vien mokiniui – prisidėdamas prie asmenybės ugdymo, mentorius daug išmoksta apie save, įgyja patirties mokydamas, praplečia savo paties akiratį.

Parengta pagal tspmi.vu.lt ir laboratorija.eu medžiagą.

VJG Mentorystės programa

Programos tikslas – padėti mokiniams atrasti savo kelią ir sudaryti sąlygas asmeniniam mokinių ir mentorių tobulėjimui.

Programos vertybės:

  • tikslingumas: mokiniai renkasi mentorių pagal interesų sritį, ruošiasi susitikimams, gauna atsakymus į aktualius klausimus;

  • atsakomybė: tiek mentorius, tiek mokinys atsakingi už sėkmingą mentorystės patirtį (kiek įdėsi, tiek pasiimsi);

  • neformalus bendravimas: pokalbiai neformalizuoti, santykiai mezgami natūraliai, sudaromos progos bendravimui neformalioje aplinkoje.

Mentoriais tapti kviečiami visi norintys dalintis patirtimi VJG alumnai ir mokinių tėvai.

Mentorystės programoje kviečiami dalyvauti I-IV gimn. klasių mokiniai (15-18 m. amžiaus).

Mentorius suporuojamas su mokiniu (atsižvelgiant situaciją 1 mentoriui gali būti priskirti 1-3 mokiniai tam pačiam mentorystės laikotarpiui).
Jei gyvenate užsienyje, kitame mieste ar tiesiog keičiantis epidemiologinei situacijai, mentoriauti galima ir nuotoliniais būdais.

Programos eiga 2021-2022 m.m.:

Mentorystė vyksta per visus mokslo metus arba tiek, kiek reikia Tau. Užpildžius registracijos anketą, pagal Tavo atsakymus Tau parenkamas tinkamiausias mentorius (-ė). Pirmo susitikimo metu susitariate dėl tikslo, kurį nori pasiekti ir kiek laiko ketinate skirti susitikimams. Daugiausia naudos mokiniai gavo iš reguliarių susitikimų 2-4 kartus per mėnesį.
 
Šiemet vykdysime 4 registracijos etapus:
  1. iki spalio 5 d.
  2. iki lapkričio 23 d.
  3. iki sausio 11 d.
  4. iki balandžio 1 d.
Jei užsiregistravai iki etapo pabaigos, per 2 savaites nuo registracijos etapo pabaigos gausi žinią apie priskirtą mentorių (-ę). Tu gali registruotis viename iš etapų ir turėti tą patį mentorių (-ę) iki metų pabaigos arba registruotis iš naujo visuose keturiuose, tačiau vienu metu gali turėti tik 1 mentorių (pvz. pabendrauji su vienu pirmame etape, vėliau atsisveikini ir registruojiesi kitame etape, kad pabendrautum su kitu mentoriumi).
 

*Mokiniai, dalyvaujantys programoje, turi pateikti tėvų pasirašytą sutikimą, (išskyrus tuos, kurie šiais mokslo metais jau yra tokį pateikę).

Mentoriams

Mentoriais tapti gali VJG bendruomenės nariai - alumnai ir mokinių tėvai. Ieškome įvairių sričių specialistų, norinčių dalintis. Prašome programai skirti 1-2 val. per savaitę kovo-balandžio mėn. Būtina dalyvauti (išklausyti) 2 val. pasiruošimo mentorystei seminarą, kurį rengsime vasario mėn.

Registracija mentoriams (visus metus kaupiame mentorių atsargos registrą, kreipsimės, kai atsiras norinčių bendrauti)

Mokiniams

Mokinių registracija

Išsamią informaciją apie mentorystės programą ir registraciją galite pasiekti savo Teams programoje, pasirinkę komandą „Mentorystės programa“, joje kanalą „Mentorystės programa“, o tada skirtuką „Mentorystės programa“ (žr. paveikslą). Taip pat per Sharepoint.

Teams programos langas su nurodymais, kaip patekti į Mentorystės programos puslapį.