Sielovada

Sielovada (sielų vedimas) - tai visa praktika, skatinanti žmogų pažinti Dievą, priartinti sielą arčiau Dievo. Jėzuitai taiko savitą dvasingumo praktiką – cura personalis (asmeniškas rūpinimasis kiekvienu žmogumi individualiai). Gimnazijoje vadovaujamasi Ignaco Lojolos pedagogikos principais (plačiau apie ignaciškąjį dvasingumą).

Sielovados gimnazijoje tikslai

Sielovadinė veikla

Sielovadinių stovyklų temos

Sielovada tėvų bendruomenei - maldos grupė

Knygos apie mokslą ir tikėjimą