Atlyginimas už ugdymą

pdf2023-03-15 d. sprendimas dėl atlyginimo už ugdymą tvarkos pakeitimo

Prašymų formos:

1 priedas (Pasirinkto atlyginimo už ugdymą dydžio keitimas, žr. 4.5 p.)        PDF           DOCX

2 priedas (Atleisti/sumažinti atlyginimą už ugdymą, žr. 12 p.)         PDF           DOCX

 

Tėvai (globėjai, rūpintojai) kviečiami remti Gimnazijos Solidarumo fondą. Fondas sudaromas iš tėvų (globėjų, rūpintojų), rėmėjų aukojamų lėšų. Jis skirtas mokiniams iš šeimų, turinčių finansinių sunkumų, paremti. Lėšos gali būti skiriamos mokiniams, aktyviai dalyvaujantiems gimnazijos veikloje ir gerai ar labai gerai besimokantiems, remti. Pinigus galima pervesti į 10 punkte nurodytą sąskaitą, pažymint, kad jie skirti Solidarumo fondui.