Tėvų komitetas

Tėvų komiteto funkcijos
 • Telkia Tėvus Gimnazijos veiklos efektyvinimui, bendrų tikslų siekimui, skatina Tėvų ir Gimnazijos bendravimą, bendradarbiavimą bei Gimnazijos bendruomenės kūrimą. 
 • Padeda planuoti, organizuoti ir vykdyti neformalųjį bei nepamokinį ugdymą, skatina Gimnazijos bendruomenės iniciatyvumą, įsitraukimą, siekia iniciatyvas ir norus paversti atskirais projektais/programomis bei konkrečiais atliktais darbais / pasiekimais. 
 • Padeda spręsti mokinių sveikatingumo, maitinimo, užimtumo, darbo saugos, higienos, mokinių pamokų lankymo, tvarkos pažeidimų ir kitus klausimus.
 • Talkina organizuojant mokinių tėvų, gimnazijos bendruomenės susirinkimus bei renginius, tėvų švietimą ir informavimą. 
 • Deleguoja 3 Komiteto narius (pirmininką ir kitus 2 pasirinktinai) į Gimnazijos tarybą ir 3 Komiteto narius į Mokytojų atestacijos komisiją. 
 • Bendradarbiauja su Gimnazijos savivaldos institucijomis bei administracija. 
 • Domisi ir ieško įvairių paramos bei kitokios pagalbos Gimnazijai / mokiniams galimybių, atlieka ir / ar organizuoja visokeriopą pagalbą.
Tėvų komiteto nariai
 • Tėvų komiteto pirmininkas (-ė) 
 • Du tėvų komiteto pirmininko (-ės) pavaduotojai 
 • Tėvų komiteto sekretorius (-ė)
 • Po vieną kiekvienos klasės atstovą
Darbo grupės

Siekiant veiklos efektyvumo tėvų komiteto nariai veikia šiose darbo grupėse:

 • Ugdymo
 • Renginių 
 • Iniciatyvų ir projektų 
 • Paramos organizavimo

Darbo grupių veikloje gali dalyvauti ne tik TK nariai, bet ir kiti tėveliai, kurie negali skirti laiko nuolatiniam darbui komitete, bet turi reikiamų kompetencijų atskiriems projektams.

Tėvų komiteto narių susirinkimai 
 • Tėvų komiteto posėdžiai. Posėdžiai vyksta vieną kartą per mėnesį, ketvirtadieniais. Konkretus posėdžių grafikas iš anksto numatomas Ugdymo plano kalendoriuje.  
 • Veiklos grupių susirinkimai. Susirinkimų dažnis ir jų datos nustatomos grupių narių pagal susitarimą ir esant poreikiui gali būti organizuojami bendrai su administracijos atstovais. 

 

Vilniaus jėzuitų gimnazijos Tėvų komiteto veiklą reglamentuojantys dokumentai
 • Vilniaus jėzuitų gimnazijos Tėvų komiteto nuostatai. Patvirtinta Lietuvos jėzuitų provincijolo 2018 m birželio 1 d. įsakymu Nr. V-18
 • Nutarimas dėl Vilniaus jėzuitų gimnazijos Tėvų komiteto susirinkimų darbo reglamento ir Vilniaus jėzuitų gimnazijos Tėvų komiteto veiklos grupių darbo reglamento patvirtinimo. Patvirtinta VJG tėvų komiteto susirinkimo 2018 m. rugsėjo 20 d. Nutarimu Nr. 1
Kontaktai

Norėdami susisiekti su Tėvų komiteto atstovais, rašykite el. paštu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.