Naujienos

03-25

2020

Mieli kandidatai (būsimieji penktokai) ir jų tėveliai (globėjai, rūpintojai),

esant ekstremaliai situacijai šalyje ir besitęsiant karantino laikotarpiui, Vilniaus jėzuitų gimnazija neturi galimybės pakviesti Jus susitikti balandžio 4 d. pasirinktu laiku.

03-17

2020

Karantino laikas keičia visų mūsų planus, kurie pažymėti mėnesio dienomis ir valandomis. Keičiame ir mes: ketinanančius mokytis VJG pagal pradinio ugdymo programą pirmoje klasėje nuo 2020 metų rugsėjo 1 dienos kviečiame registruotis ir pildyti motyvacinę anketą iki kovo 30 d. 15 val. Pažymas apie vaiko ugdymą pagal priešmokyklinio ugdymo programą prašysime pateikti pasibaigus karantinui ir atskiru pranešimu nustatytos dienos.

Esate laukiami.
Jūsų VJG

03-15

2020

Lietuvos jėzuitų provincija atsižvelgdama į Valstybės nuolat atnaujinamus sprendimus ir rekomendacijas, nusprenžia nuo kovo 16 d. iki kovo 29 d. (imtinai) neaukoti Šv. Mišių Provincijai priklausančiose Vilniaus Šv. Kazimiero, Kauno Šv. Pranciškaus Ksavero, Šiaulių Šv. Ignaco bei VU Šv. Jonų bažnyčiose.

03-13

2020

Skelbiame direktoriaus įsakymą Dėl ugdymo proceso pamokų forma stabdymo ir organizavimo virtualiai.

03-12

2020

Vilniaus jėzuitų gimnazija steigėjo sprendimu stabdo ugdymą pamokų forma nuo kovo 13 d. iki kovo 27 d.   Kovo 13 d. – savarankiško mokymosi diena namuose. Tėvai turi užtikrinti tinkamas mokinių savarankiško darbo namuose sąlygas bei padėti suplanuoti savarankiško mokymosi laiką.

Dėl ugdymosi proceso formų ir būdų nuo kovo 16 iki kovo 27 d. skelbsime gavę tikslią informaciją iš Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos.

Informacija apie VBE ir įskaitas IV klasių mokiniams bus pateikta atskirai, kai ją pateiks Nacionalinė švietimo agentūra.

Kovo 13 d. nuo 7.00 iki 15.00 val. mokiniai ar jų tėvai turi galimybę pasiimti visus daiktus iš spintelių palikdami jas tuščias ir atrakintas. 

Administracija

03-09

2020

Gimnazija, atsižvelgdama į paskelbtą valstybės lygio ekstremaliąją situaciją ir Sveikatos apsaugos bei Švietimo, mokslo ir sporto ministerijų rekomendacijas atšaukia kovo 17 d. 18.00 val. 8-ųjų klasių mokiniams ir jų tėvams planuotą susitikimą su VJG administracija (pristatoma gimnazija, pagrindiniai taikomi ugdymo principai, galimi ugdymo programų nesutapimai, ugdymo turinio ir proceso savitumai bei priėmimo tvarkos aprašas).
Iškilusius klausimus (dėl priėmimo tvarkos) prašome pateikti iki 2020-03-20 17.00 val. https://forms.gle/vDAYS83z8LYi8Vtv8

Administracija

03-08

2020

Sveikiname IIg klasės mokinę Ulą Bagdonaitę respublikinėje Lietuvių kalbos ir literatūros olimpiadoje užėmusią 1-ą vietą. Džiaugiamės.

03-03

2020

Šventės programa (tik VJG mokiniams ir mokytojams)
8.30–10.30 val. šv. Mišios šv. Kazimiero bažnyčioje, vargonuoja vargonininkai gimnazistai, koncertuoja gimnazijos mišrus choras „Krantas“. 
Biblioteka ir valgykla nedirba.
Budėtojas budi iki 16 val.

 

03-03

2020

2020 m. vasario 26 d. IVa klasės mokinė Mėta Kvedaravičiūtė dalyvavo Lietuvos mokinių istorijos olimpiados Vilniaus miesto etape ir užėmė pirmą vietą. Sveikiname!!!

 

03-02

2020

Ekonomikos ir verslo olimpiados regioniniame etape Radvilas Pelanis (IIm) laimėjo II vietą, Jonas Milašiūnas (IVb)III vietą. Šie mokiniai ir Ignas Šarva (IVc), pakliuvęs tarp 20-ies geriausių, bus kviečiami į respublikinę ekonomikos ir verslo olimpiadą.  Sveikiname. 

02-28

2020

Sausio 31 d. Vytauto Didžiojo gimnazijoje vyresniųjų klasių mokinių skaitovų konkurse mūsų gimnazijai atstovavo Jonas Lapukas (I m) ir Liepa Katavičiūtė (III a). Šiame konkurse Liepa Katavičiūtė tapo III vietos laimėtoja. Sveikiname!

02-23

2020

Matematikos olimpiados, vykusios sausio 17 dieną, prizinių vietų laimėtojai: Radvilas Pelanis (IIm) - I vieta, Juozapas Ivanauskas (IVc) - I vieta, Mantas Bakšys (IVc) - I vieta, Jonas Gajdosikas  (IVa) - II vieta, Tomas Babelis (Im) - III vieta. Pagyrimo raštais apdovanoti: Matas Garbaravičius (Im), Kasparas Savickis (Im), Gustas Pranckietis (IIm), Rūta Rupeikytė (IIm), Emilis Strazdas (IIIc), Jokūbas Žitkevičius (IIIc), Ignas Silickas (IVc). Sveikiname visus su puikiu pasirodymu!