Projektai

6-okai dalyvavo projekte „Plastiko piratai“

Šeštokai atliko šiukšlių upių pakrantėse tyrimą pagal tarptautinio projekto metodiką, taip prisidėdami prie Europinio upių taršos tyrimo.

Projektas „Plastic Pirates“ vyksta nuo 2020 m., o mūsų gimnazijos mokiniai šiemet įsijungė pirmą kartą. Visos Europos „plastiko ieškotojų“ užduotis – „sugrobti“ šias šiukšles iš upių pakrančių ir vandens telkinių. Rinkdami plastiko atliekas ir įkeldami duomenis apie ištirtą atliekų paplitimą, mokinių klasė ar jaunimo grupė gali padėti tirti aplinkos taršą ties vandens telkiniais ir juose. Tokie patys tyrimų planai ir veiklos etapai numatyti visoms dalyvaujančioms grupėms – taip užtikrinama galimybė palyginti visoje Europoje surinktus duomenis, kurie laipsniškai įkeliami internetinį žemėlapį.

Plastic pirates metodai

Mūsų šeštokai pirmą projekto dieną gilinosi į plastiko taršos vandens telkiniuose problemą ir susipažino su tyrimo metodika bei buvo suskirstyti į darbo grupes. Antrą dieną pusė šeštokų nuvyko į Žirmūnų paplūdimį ir pusė – į Vilnios upės pakrantę už Kaukysos g. Čia grupės pagal nustatytą tyrimo planą matavo zonas, jose skaičiavo ir rūšiavo šiukšles, matavo upės tėkmės greitį ir tinkliuku rinko mikroplastiką. Duomenis surašė į tyrimo protokolus, rastas šiukšles užfiksavo fotoaparatais.

20240614 6ab prie Neries20240614 6cd prie Vilnelės

Trečiąją dieną mokinių grupės parengė savo atradimų pristatymus, projekto veiklas aprašančius straipsnius ir filmukus. Vėliau išbandė su šiukšlių tarša ir vandeniu susijusius mokomuosius žaidimus, sužinojo, kaip robotai ir dirbtinis intelektas galėtų prisidėti prie taršos mažinimo.

Ketvirtąją dieną kiekviena klasė ir darbo grupė pristatė savo rezultatus bei aptarė komandinį darbą ir tyrimo procesą. Mokiniai buvo įvertinti geografijos ir IT dalykų pažymiais.

 

Peržiūrėkite mokinių parengtis:

6A B grupės pristatymas       Straipsnis         Video reportažas

6B klasės pristatymas           Straipsnis         Video reportažas

6C klasės pristatymas           Straipsnis          Video reportažas

6D klasės pristatymas           Straipsnis          Video reportažas

 

  Išbandykite mokomuosius žaidimus:

AI for Oceans - Code.org
Trash AI (Kaip naudoti TrashAI)
Sort the Trash on Earth | School for Environment + Sustainability (SEAS) | University of Michigan
"Aquation: The Freshwater Access Game" Smithsonian Science Education Center