Nuotolinis mokymas

Pagal VJG direktoriaus patvirtintą ugdymo plano kalendorių mokslo metų eigoje gali būti numatytų nuotolinio mokymosi dienų. Jų metu mokymas(is) vyksta pagal Virtualaus mokymosi nuotoliniu būdu organizavimo tvarką (rasite el. dienyno skiltyje „Dokumentai“).

2023-2024 m. m. nuotolinio ugdymo(si) dienos:

  • 2023 m. spalio 6 d.
  • 2024 m. vasario 15 d.

Dėl egzaminų (tarpinių patikrinimų) ir (ar) kitų pasiekimų patikrinimų, vykdomų mūsų gimnazijoje, ugdymo procesas gali būti organizuojamas nuotoliniu būdu.

Tais atvejais, kai pagal VJG direktoriaus įsakymą nustatytą laikotarpį mokiniai mokosi nuotoliniu būdu, mokymasis vyksta Teams aplinkoje pagal tą pačią tvarką. Pamokos temos ir užduotys įrašomos ir dienyne.