Priėmimas į 9 (I gimnazijos) klasę

Šiemet priėmimas baigtas. 2025-2026 mokslo metų priėmimo informacija bus patvirtinta ir paskelbta 2025 m. sausio-vasario mėn.

 

Vadovaudamasi Vilniaus jėzuitų gimnazijos mokinių priėmimo 2024-2025 m. m. į I gimnazijos klases tvarkos aprašo 6 p., Priėmimo komisija nustato priimamų mokinių ne konkurso tvarka sąrašo sudarymo kriterijus: 

a) 8 klasės I pusmečio mokinių gerovės programos duomenys (paskatinimai, nuobaudos, įvykiai).

b) I pusmečio mokomųjų dalykų galutinių įvertinimų vidurkis yra ne žemesnis nei 9,2 ir/ar atstovavimas šaliai (matematikos, gamtos mokslų) tarptautinėse olimpiadose.

c) Priėmimo komisija pasilieka teisę išbraukti mokinį iš šio sąrašo ir nesudaryti Mokymo sutarties I-II gimnazijos klasėse, jei mokinys šiurkščiai pažeistų galiojančios Mokymo sutarties nuostatas.

Remiantis pirmais dviem kriterijais sudaromas priimamų ne konkurso tvarka mokinių sąrašas iki kovo 1 d. (imtinai) ir šeimos informuojamos asmeniškai. 

Priėmimo komisija