Priėmimas į 9 (I gimnazijos) klasę

Informuojame, kad stojantiesiems testai 2022-04-30 d. bus vykdomi VJG patalpose.

Konkreti informacija balandžio 28 ir/ar 29 dienomis  kandidatus pasieks el. paštu, nurodytu registruojantis.

Priėmimo komisija

Pagrindinė informacija

20222023 m. m. į I gimnazijos klases bus priimta iki 104 mokinių ir sukomplektuotos 4 klasės:

  • pagilinto matematikos mokymo (M klasė);
  • pagilinto užsienio kalbų mokymo (H klasė);
  • pagilinto biologijos ir chemijos mokymo (G klasė).
  • pagilinto medijų raštingumo mokymo (K klasė).

Pirmoji užsienio kalba – anglų arba vokiečių. Mokiniai, kurie mokėsi kitų užsienio kalbų, nepriimami.
Antroji užsienio kalba – vokiečių / anglų / rusų / prancūzų.

Neturėdama galimybių priimti visų norinčių mokytis, VJG rengia dviejų etapų konkursą:

  1. Testas (tikyba, lietuvių kalba ir literatūra, matematika);
  2. Pokalbis su Priėmimo komisija.

Testo trukmė – 60 min. Testas atliekamas raštu arba elektroniniu būdu (esant nepalankiai epideminei situacijai) 2022 m. balandžio 30 d. (šeštadienį). Stojančiųjų darbai koduojami. Kas tikrinama

Visų priėmimo etapų sprendimai nekomentuojami nei žodžiu, nei raštu.

Kandidatų registracija

Registracija vyksta tik internetu nuo kovo 1 d. 10.00 val. iki balandžio 14 d. 16.00 val. ANKETA
Registracija užbaigiama pervedant priėmimo vykdymo mokestį į gimnazijos sąskaitą pagal Mokinių priėmimo tvarkos aprašo 13.2 punktą.
Gavus mokėjimą el. paštu atsiunčiamas kandidato kodas.

Daugiau informacijos

Kviečiame atidžiai susipažinti su priėmimo tvarka: pdfMokinių priėmimo 2022-2023 m.m. į 9 (I gimnazijos) klases tvarkos aprašas

Kilus klausimų, informacija teikiama:

  • tel. (8 5) 261 5436,
  • el. paštu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį..

Gimnazija atsiriboja nuo licencijuotų laisvųjų ir kitų mokytojų (tarp jų ir šia veikla užsiimančių VJG mokytojų) savarankiškai teikiamos informacijos teisingumo ir komentarų stojimo į gimnaziją klausimais bei nepalaiko tokios veiklos.

Gimnazija nepritaria korepetitoriavimo ir nesveikai kuriamos konkurencijos reiškiniui.

Vadovaudamasi Vilniaus jėzuitų gimnazijos mokinių priėmimo 2022-2023 m. m. į I gimnazijos klases tvarkos aprašo 6 p., Priėmimo komisija nustato priimamų mokinių ne konkurso tvarka sąrašo sudarymo kriterijus:

a) 8 klasės I pusmečio mokinių gerovės programos duomenys (paskatinimai, nuobaudos, įvykiai, į sudaromą sąrašą negali būti įtrauktas mokinys(-ė), jei Mokymo sutarties ir/ar Mokinių nuostatų pažeidimas fiksuotas kaip įvykis);

b) I pusmečio mokomųjų dalykų galutinių įvertinimų vidurkis yra ne žemesnis nei 9,00 (devyni).

c) Priėmimo komisija pasilieka teisę išbraukti mokinį iš sąrašo ir nesudaryti Mokymo sutarties I-II gimnazijos klasėse, jei mokinys šiurkščiai pažeistų VJG tvarką reglamentuojančiuose dokumentuose nustatytas darbo tvarkos ir elgesio taisykles.

Remiantis pirmais dviem kriterijais sudaromas priimamų ne konkurso tvarka mokinių sąrašas iki kovo 1 d. (imtinai) ir šeimos informuojamos asmeniškai.

Priėmimo komisija