Priėmimas į 9 (I gimnazijos) klasę

20232024 m. m. į I gimnazijos klases bus priimta iki 84 mokinių ir sukomplektuotos 3 klasės:

  • pagilinto matematikos mokymo;
  • pagilinto užsienio kalbų mokymo;
  • pagilinto biologijos ir chemijos mokymo.

Pirmoji užsienio kalba – anglų arba vokiečių. Mokiniai, kurie mokėsi kitų užsienio kalbų, nepriimami.
Antroji užsienio kalba – vokiečių / anglų / rusų / prancūzų.

Neturėdama galimybių priimti visų norinčių mokytis, VJG rengia dviejų etapų konkursą:

  1. Testas (tikyba, lietuvių kalba ir literatūra, matematika);
  2. Pokalbis su Priėmimo komisija.

Testo trukmė – 60 min. Testas atliekamas raštu gimnazijoje 2023 m. balandžio 22 d. (šeštadienį). Stojančiųjų darbai koduojami. Kas tikrinama

Vadovaujantis VJG 8 klasių mokinių I pusmečio gerovės programos duomenimis bei mokomųjų dalykų įvertinimais ir/arba mokymosi vidurkio kriterijumi, nustatytas mokinių skaičius gali būti priimtas ne konkurso tvarka. Priėmimo komisija nustato kriterijus bei atitinkančių kriterijus mokinių sąrašą sudaro iki kovo 1 d. ir šeimas informuoja asmeniškai.

Visų priėmimo etapų sprendimai nekomentuojami nei žodžiu, nei raštu.

Kviečiame atidžiai susipažinti su priėmimo tvarka:

pdfMokinių priėmimo 2023-2024 m.m. į 9 (I gimnazijos) klases tvarkos aprašas

Kandidatų registracija

Registracija vyksta tik internetu nuo kovo 1 d. 10.00 val. iki balandžio 12 d. 16.00 val. ANKETA
Registracija užbaigiama pervedant priėmimo vykdymo mokestį į gimnazijos sąskaitą pagal Mokinių priėmimo tvarkos aprašo 13.2 punktą.
Gavus mokėjimą el. paštu atsiunčiamas kandidato kodas.

Daugiau informacijos

Kilus klausimų, informacija teikiama:

  • tel. (8 5) 261 5436,
  • el. paštu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį..

Gimnazija atsiriboja nuo licencijuotų laisvųjų ir kitų mokytojų (tarp jų ir šia veikla užsiimančių VJG mokytojų) savarankiškai teikiamos informacijos teisingumo ir komentarų stojimo į gimnaziją klausimais bei nepalaiko tokios veiklos.

Gimnazija nepritaria korepetitoriavimo ir nesveikai kuriamos konkurencijos reiškiniui.

Vadovaudamasi Vilniaus jėzuitų gimnazijos mokinių priėmimo 2023-2024 m. m. į I gimnazijos klases tvarkos aprašo 6 p., Priėmimo komisija nustato priimamų mokinių ne konkurso tvarka sąrašo sudarymo kriterijus: 

a) 8 klasės I pusmečio mokinių gerovės programos duomenys (paskatinimai, nuobaudos, įvykiai).

b) I pusmečio mokomųjų dalykų galutinių įvertinimų vidurkis yra ne žemesnis nei 9,3.

c) Priėmimo komisija pasilieka teisę išbraukti mokinį iš sąrašo ir nesudaryti Mokymo sutarties I-II gimnazijos klasėse, jei mokinys šiurkščiai pažeistų galiojančios Mokymo sutarties nuostatas.

Remiantis pirmais dviem kriterijais sudaromas priimamų ne konkurso tvarka mokinių sąrašas iki kovo 1 d. (imtinai) ir šeimos informuojamos asmeniškai. 

Priėmimo komisija