Priėmimas į 9 (I gimnazijos) klasę

20212022 m. m. į I gimnazijos klases bus priimti 84 mokiniai ir sukomplektuotos 3 klasės:

  1. pagilinto matematikos mokymo (M klasė);
  2. pagilinto užsienio kalbų mokymo (H klasė);
  3. pagilinto biologijos ir chemijos mokymo (G klasė).
     

Pirmoji užsienio kalba – anglų arba vokiečių. Mokiniai, kurie mokėsi kitų užsienio kalbų, nepriimami.
Antroji užsienio kalba – vokiečių arba anglų. Jeigu mokiniai mokėsi kitos kalbos nei siūloma sudaromose grupėse, kalbos keitimo klausimai sprendžiami per pokalbį. Priėmimo komisija savarankiškai sprendžia grupių formavimo klausimą.

Neturėdama galimybių priimti visų norinčių mokytis, VJG rengia dviejų etapų konkursą:

  1. Testas (tikyba, lietuvių kalba ir literatūra, matematika);
  2. Pokalbis su Priėmimo komisija.
     

Testas atliekamas raštu arba elektroniniu būdu (esant nepalankiai epideminei situacijai) gegužės 22 d. Trukmė 60 min. Kas tikrinama

Visų priėmimo etapų sprendimai nekomentuojami nei žodžiu, nei raštu.

Daugiau informacijos: Mokinių priėmimo 2020-2021 m. m. į I gimnazijos klases tvarkos aprašas

 

Gimnazija atsiriboja nuo licencijuotų laisvųjų ir kitų mokytojų (tarp jų ir šia veikla užsiimančių VJG mokytojų) savarankiškai teikiamos informacijos teisingumo ir komentarų stojimo į gimnaziją klausimais bei nepalaiko tokios veiklos.

Gimnazija nepritaria korepetitoriavimo ir nesveikai kuriamos konkurencijos reiškiniui.